https://www.info-praha.cz/umc-praha-5odbor-skolstvi

Odbor školství

Tisk | Přidat / editovat záznam

Městská část Praha 5

Odbor koordinuje povinnosti Městské části Praha 5 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství a mimoškolní činnosti v MČ Praha 5.
Web:
http://www.praha5.cz
Sledujte nás na Facebooku
Adresa:
náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha 5 - Smíchov
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Telefon:
+420 257 000 459, +420 257 000 460
Fax:
+420 257 327 259
E-mail:

Provozní doba:
Po:
08.00 − 18.00
St:
08.00 − 18.00

Pobočky:

Odbor kancelář městské části: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4 (kancelář č. 309)
Odbor majetku a investic: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13 (4. patro, kancelář č. 422)
Odbor ekonomický: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor matrik a státního občanství: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor Stavební úřad: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor kancelář tajemníka: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Centrála: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Nám. 14. října 1381/4
Odbor dopravy: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor legislativní: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor bytů a privatizace: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor územního rozvoje: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor kancelář starosty: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor informatiky: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Nám. 14. října 1381/4
Odbor ochrany životního prostředí: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 4

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Zacharová

vedoucí odboru

Telefon:
+420 257 000 460
E-mail:

Eva Neradová

oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly

Telefon:
+420 257 000 164
E-mail:

Martin Ptáček

oddělení provozně technické správy budov

Telefon:
+420 257 000 161
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha

IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631

Obory činnosti:

Městská část Praha 5