http://www.info-praha.cz/umc-praha-5-odbor-socialni

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Tisk | Přidat / editovat záznam

Městská část Praha 5

Činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči, spolupracuje se soudy, notáři, policií,, se školami, s lékaři, vykonává funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o nezletilé děti, navrhuje výchovná opatření. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Dále zabezpečuje výkon sociální práce v péči o staré a zdravotně postižené občany, zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany, provádí výkon opatrovnictví u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu.
Web:
http://www.praha5.cz
Sledujte nás na Facebooku
Adresa:
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5 - Smíchov
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Telefon:
+420 257 000 429
Fax:
+420 257 000 215
E-mail:

Otevírací doba:
Po:
08.00 − 18.00
St:
08.00 − 18.00

Pobočky:

Odbor ekonomický: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor ochrany životního prostředí: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 4
Odbor Stavební úřad: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor kancelář tajemníka: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Centrála: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Nám. 14. října 1381/4
Odbor dopravy: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor legislativní: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor matrik a státního občanství: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor územního rozvoje: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor kancelář starosty: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor informatiky: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor bytů a privatizace: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13
Odbor školství: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Odbor kancelář městské části: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4 (kancelář č. 309)
Odbor majetku a investic: Městská část Praha 5 − Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13 (4. patro, kancelář č. 422)

Kontaktní osoby:

Mgr. Iva Pokorná

vedoucí odboru

Telefon:
+420 257 000 435
E-mail:

Ivana Kosová, DiS.

oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

Telefon:
+420 257 000 439
E-mail:

Bc. Hana Spěváková, DiS.

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Telefon:
+420 257 000 436
E-mail:

Bc. Kira Harvánková

odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní

Telefon:
+420 257 000 469
E-mail:

Fakturační údaje:Obory činnosti:

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha

IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631

Obory činnosti:

Městská část Praha 5