https://www.info-praha.cz/mgr-jung-advokatni-kancelar

Kancelář

Tisk | Přidat / editovat záznam

Mgr. et Mgr. Jan Jung, advokátní kancelář

Občanské právo
 • Nájemní právo,
 • závazkové právo,
 • převody vlastnického práva včetně poradenství – darování, prodej, dražby,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • řešení sporů při neshodách mezi spoluvlastníky nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví,
 • společenství vlastníků jednotek (SVJ) – zakládání, změny stanov, kontrola zákonnosti stanov, řešení sporů mezi členy SVJ a SVJ, poradenství,
 • bytová družstva – zakládání, rušení, kontrola stanov, změny stanov, řešení sporů mezi družstevníky a družstvem, převody bytů do osobního vlastnictví, poradenství,
 • zúžení společného jmění manželů,
 • vymáhání pohledávek,
 • zajištění pohledávek – zástavní práva, smluvní pokuty, zajišťovací převod práva, ručitelství,
 • exekuce – pro věřitele i dlužníky.

Obchodní právo
 • Zakládání, změna a rušení obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s. apod.),
 • fůze obchodních společností,
 • převody obchodních společností,
 • zakládání neziskových organizací – občanských sdružení, veřejně prospěšných společností apod.,
 • právo směnečné a šekové,
 • závazkové vztahy – obchodní smlouvy,
 • poradenství v oblasti povinností statutárních orgánů společností.

Trestní právo
 • Obhajoba – podezřelých, obviněných, obžalovaných,
 • zastupování poškozených (obětí) v trestním řízení,
 • uplatňování nároků poškozených v trestním řízení,
 • zpracování trestních oznámení,
 • poradenství v oblasti trestního práva v souvislostech s právem obchodním nebo občanským,
 • obeznámení a vysvětlení skutkových podstat trestných činů, jako prevence pro podnikatele a statutární orgány právnických osob.

Výběrová řízení
Naše kancelář nabízí subjektům veřejné správy i soukromým subjektům zajištění transparentního výběrového řízení od jednotlivých částí výběrového řízení po zajištění celého výběrového řízení nebo jen poradenství v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení. Dále můžeme zpracovávat kompletní nabídky pro uchazeče výběrových řízení, případně zpracovat námitky proti výběrovému řízení, které bylo provedeno v rozporu se zákonem.

Vedlejší služby
 • Úschovy peněz na zvláštních účtech založených za tímto účelem u UniCredit Bank, a.s.
 • úzká spolupráce s daňovými poradci,
 • podávání stížností k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Adresa:
Štěpánská 615/24
110 00 Praha 1 - Nové Město
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 775 361 303
E-mail:

Pobočky:

Pobočka: Mgr. et Mgr. Jan Jung, advokátní kancelář − Cheb, Májová 606/35

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Mgr. et Mgr. Jan Jung, advokátní kancelář

Štěpánská 615/24
110 00 Praha

IČO: 69257582
DIČ: CZ7704161839

Obory činnosti: