Advokátní kanceláře • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol …

569 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 + pobočka

JUDr. Kateřina Duffková, LL.M., advokát

Poskytujeme právní služby ze všech oblastí práva, se specializací na občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví a vymáhání pohledávek. S naší kanceláři lze sjednat i úschovu finančních prostředků.

JUDr. Irena Homolová, LL.M., advokátka

Poskytuji komplexní právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, rodinné právo a právo nemovitostí. Zabývám se zejména právním poradenstvím, přípravou smluv a podání, zastupováním v řízeních před soudy a úřady a spravováním úschov. Poskytuji právní …

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Mgr. Lucie Růžičková, advokátka

Naše kancelář se specializuje na nejdůležitější obory práva, zejména na občanské právo před i po rekodifikaci, právo obchodních korporací, rodinné právo a pracovní právo. Aktivně zastupujeme své klienty před soudy. Nabízíme právní služby zejména v …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Advokátní kancelář Vesecká

Advokátní kancelář Vesecká

Specialisté na oblast trestního práva a komplexní právní poradenství v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Významnou součástí naší agendy se v posledních letech stává i poskytování odborných konzultací pro …

Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Komplexní právní služby. Poskytujeme Vám kvalifikované právní rady v oblastech: právo nemovitostí a bytů, informační technologie, obchodní právo, smluvní právo, právo obchodních společností, vymáhání pohledávek a soudní a správní řízení.

Mgr. et Mgr. Jan Jung, advokátní kancelář

Občanské právo Nájemní právo, závazkové právo, převody vlastnického práva včetně poradenství – darování, prodej, dražby, vypořádání společného jmění manželů, řešení sporů při neshodách mezi spoluvlastníky nemovitostí, vypořádání …

Mgr. Lada Kosánová, advokát

Poskytuji komplexní právní služby. Zaměřuji se zejména na trestní, rodinné, občanské a ústavní právo. Poskytuji právní poradenství a zastoupení při soudních jednání.

Hýžďalová, advokátní kancelář, s.r.o.

Naše advokátní kancelář nabízí rozsáhlé zkušenosti s problematikou korporátního práva, zejména přeměn, fúzí a rozdělení obchodních společností. Poskytujeme kompletní služby občanům v oblasti nemovitostí a majetkových vztahů, občanského a rodinného práva.

JUDr. Světlana Kazaková, advokátka

Advokátní kancelář nabízí poskytování právních služeb klientům v širokém spektru práva, zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva, veřejného práva a trestního práva. Zvláštní odborností je cizinecké právo.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a pojišťovacího práva a práva hospodářské soutěže.

Realitní advokátní Hanka Kněžínková

Realitní advokátní Hanka Kněžínková

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní realitní, advokátní, finanční a daňový servis, vypracování smluv, depozitní a advokátní úschovy, ověřování podpisů, znalecké posudky nemovitostí, vyplnění daňových přiznání souvisejících s převodem nemovitostí apod.

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Komplexní právní služby na celém území republiky ve všech oblastech právního řádu České republiky a evropského práva. Pracujeme v českém, anglickém a německém jazyce. Věnujeme se všem odvětvím soukromého i veřejného práva.

Praha - Vinohrady
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti práva hospodářské soutěže a obchodního práva. Zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, organizace valných hromad, převody akcií, konkurzní řízení, restrukturalizace a optimalizace …

JUDr. Jan Tuláček – advokátní kancelář

Právní pomoc v oblasti práva občanského, obchodního, autorského, trestního a správního včetně stavebního řízení, rodinného, pracovního a ústavního. Poskytujeme právní porady, konzultace, zastupování u soudů a jiných státních orgánů, zajištění obhajoby, …

JUDr. Zuzana Suchánková, advokátka

Zabýváme se generální praxí, neboli všemi obory práva. Za zmínku stojí především autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní a trestní právo. Jazykové zaměření na slovenštínu, ruštinu a polštinu.

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech: občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo, nemovitosti, zakládání společností. V případě potřeby je možno poskytnout i jiné právní služby dle požadavků klienta. Naše advokátní kancelář …

JUDr. Anna Horáková

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Gabriela Rosenkranz-Tittl, advokátní kancelář

Nabídka kompletních vícejazyčných pravních služeb v různých oblastech obchodu a práva.

Mgr. Ing. Lenka Němečková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva obchodních společností, nemovitostí, fúzí a akvizic.

LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, práva nemovitostí, duševního vlastnictví a v jiných souvisejících právních oblastech. Zastupování klientů před úřady a řešení situací v anglickém i německém jazyce.

Mgr. Lucie Tycová Rambousková, advokátka

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na generální praxi, trestní, obchodní, občanské a autorské právo. Zajišťuji péči o nezletilé. Sepisuji nakladatelské smlouvy. Řeším dopravní a hospodářské trestné činy.

Mgr. Tereza Krákorová

Nabídka právních služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního práva.

JUDr. Marie Beránková

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a autorské právo.

JUDr. et Bc. Karel Rohr, advokát

Nabídka právních služeb v oborech obchodní právo, občanské právo, trestní a správní právo, nemovitosti. Zastupování před soudy, sepisování smluv.

Mgr. Renata Jilková, advokátka

Provoz advokátní praxe se zaměřením na evropské, trestní, mezinárodní soukromé a obchodní právo a na lidská práva a svobody.

JUDr. Petr Madaj, advokát

Nabídka služeb v oblasti bytového, občanského, obchodního a živnostenského práva.

JUDr. Jarmila Pokorná

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a bytového práva. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy.

JUDr. Jiří Bednář

Nabízím právní služby samostatného advokáta a pomoc v různých oblastech práva.

Legal Artis s.r.o.,advokátní kancelář

Dynamická advokátní kancelář, s cílem nabízet komplexní právní služby kvalitně, rychle a s důrazem na aktivní osobní přístup k našim klientům. Spojujeme právní službu s osobním přístupem a pomáháme hledat řešení šitá na míru. Zaměření: Obchodní, občanské, …

Mgr. Štefan Stanko, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a bytového práva.

Mgr. Liliana Křístková, advokátka

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, cizinecké, stavební, insolvenční a zdravotnické právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. …

Mgr. Richard Cuřín, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, bytového, dědického, obchodního a trestního práva.

Mgr. Jana Přerovská, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti mezinárodního obchodního práva a německého práva.

Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři

Advokátní kancelář poskytující právní služby v oblasti obchodního práva, nemovitostí, financí a bankovnictví, práv duševního vlastnictví a v dalších oborech. Právní poradenství poskytujeme také v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Mgr. Martina Dušková Krumichová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti leasingu, cenných papírů, rozhodčího řízení a vymáhání pohledávek.

Mgr. Pavel Prázný, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Advokátní kancelář Josef Krysl

Naše advokátní kancelář realizuje: rodinné právo, obchodní právo, převody nemovitostí, zakládání obchodních společností, rozvody, výživné, dědictví, převody podílů ve společnostech, právo duševního vlastnictví, ochranné známky a další.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Filip Chytrý

Nabídka služeb v oblasti obchodního závazkového práva, práva společností, správy pohledávek a konkurzní problematiky.