http://www.info-praha.cz/atl-consulting

Kancelář

Tisk | Přidat / editovat záznam

A.T.L. consulting, s.r.o.

Mzdové služby
 • Vedení mzdové agendy, tj. výpočet mezd, evidence mzdových listů stanovení odvodů záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění.
 • Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou.
 • Zastoupení klienta v případě provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou.
 • Odhlašování a přihlašování zaměstnanců zajistíme.

Účetní služby
 • Nabízíme vedení účetnictví "online", které umožňuje klientovi kdykoliv nahlížet do účetnictví, vytvářet sestavy nebo zadávat prvotní doklady.
 • Doklady přebíráme u klienta v předem dohodnutém čase.
 • Vedení účetnictví a daňové evidence.
 • Zpracování pravidelných účetních uzávěrek umožňujících průběžné sledování stavu majetku a hospodářského výsledků.
 • Roční účetní závěrka, tj. vyplnění zákonem stanovených výkazů (rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy, cash-flow).
 • Sestavení vnitropodnikových směrnic.
 • Zpracování daňového přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti.
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani.
 • Poskytování informací o termínech a výši daňových povinností poplatníka (zálohy na daň z příjmů, zálohy na silniční daň).
 • Zastoupení klienta v případě provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou.
 • Finanční analýzy, rozbory, zpracování podkladů pro úvěry apod.

Právní služby
 • Poskytujeme prostřednictvím společníka společnosti, který je zároveň advokátem.
 • Základní právní poradenství pro naše klienty je v ceně vedení účetnictví.
 • Další právní úkony jsou klientům účtovány podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti.
 • specializujeme se na pracovní právo, obchodní právo, trestní právo a správu daní a poplatků.
Web:
http://www.atlconsulting.cz
Adresa:
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9 - Libeň
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 725 082 770, +420 773 150 302
Telefon:
+420 281 864 633, +420 281 914 201
Fax:
+420 281 864 633
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

A.T.L. consulting s.r.o.

Střelničná 1861/8a
182 00 Praha

IČO: 28208528
DIČ: CZ28208528

Obory činnosti:

A.T.L. consulting, s.r.o.