https://www.info-praha.cz/stredni-odborne-uciliste-sluz

Prezentace firmy

Tisk | Přidat / editovat záznam

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská

Vznikli jsme v roce 1998 sloučením dvou učilišť s dlouholetou tradicí výuky učebních oborů služeb pro výrobní a umělecká družstva. Jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Snažíme pružně reagovat a obměňovat nabídku vzdělávacích oborů podle poptávky uchazečů v oblasti služeb, udržujeme si kredit kvalitní střední školy s atraktivní nabídkou vzdělávacích oborů. V současné době se na škole vyučují:

  • tříleté studijní obory zakončené výučním listem: KREJČÍ 31-58-H/01, VÝROBCE KOŽEDĚLNÉHO ZBOŽÍ 32-52-H/01 (dříve sedlář), KADEŘNÍK 69-51-H/01, ZLATNÍK A KLENOTNÍK 82-51-H/03, UMĚLECKÝ RYTEC 82-51-H/02

  • čtyřleté studijní obory zakončené státní maturitní zkouškou: KOSMETICKÉ SLUŽBY 69-41-L/01, FOTOGRAF 34-56-L/01, STAROŽITNÍK 82-48-L/01

  • dvouleté nástavbové studium: PODNIKÁNÍ 64-41-L/51.

Na škole působí kvalitní pedagogický sbor, teoretické i odborné vzdělávání je na velmi dobré úrovni. Toto tvrzení je ověřováno nejen výsledky maturitních a závěrečných zkoušek, ale vyplývá i z dotazníkových šetření. Žáci a rodiče hodnotí dvě třetiny pedagogů velmi pozitivně jak po odborné, tak po osobnostní stránce.
Web:
http://sou-sluzeb-praha-9.webnode.cz/
Adresa:
Novovysočanská 501/5
190 00 Praha 9 - Vysočany
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Telefon:
+420 284 080 401, +420 284 080 405
E-mail:

Pobočky:

Pobočka: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha − Praha - Vysočany, Pod Balkánem 599/2
Centrála: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha − Praha - Vysočany, Poděbradská 179/1
Pobočka: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha − Praha - Vysočany, Poděbradská 508/12

Kontaktní osoby:

Dagmar Barošová

sekretariát ředitele

Telefon:
+420 284 824 445
E-mail:

Mgr. Edita Brodňanská

zástupce ředitele pro školu

Telefon:
+420 284 080 416
E-mail:

Ing. Jiří Podoba

zástupce ředitele pro OV

Telefon:
+420 284 080 408
E-mail:

Obory činnosti:

Obory činnosti:

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská