https://www.info-praha.cz/sigmont-praha

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

SIGMONT Praha, s.r.o.

Naši nabídku tvoří čerpadla a čerpací technika:
 • čerpadla ponorná i samonasávací,
 • domácí vodárny,
 • kalová čerpadla do septiku,
 • drenážní a stavební kalová čerpadla,
 • zařízení pro zvyšování tlaku vody,
 • automatické tlakové stanice,
 • čerpací a přečerpávací jímky,
 • tlaková kanalizace,
 • systémy pro hospodaření s dešťovou a užitkovou vodou,
 • čerpadla pro závlahy,
 • oběhová čerpadla,
 • prodej, montáže a servis čerpací techniky,
 • prodejna čerpadel.

Čerpadla a čerpací technika
V naší prodejně najdete široký výběr čerpadel a příslušenství rady renomovaných výrobců: SIGMA, SIGMA PUMPY HRANICE, NOCCHI, GRUNDFOS, WILO, KOPRO, KSB, CALPEDA, ZENIT, SLOVPUMP, HCP, STERLING, VALRUS, LOWARA, FLYGHT, INOXPOMPE, EBARA, ORPU, CAPRARI, SIG-IMPEX aj.

Vybíráme ve všech cenových a výkonových kategoriích co nejlepší technické provedení z nabídky čerpadel dostupné na trhu, abychom tak dosáhli optimálního poměru mezi spolehlivostí a cenou pro konkrétní řešení Vašeho problému.

Poradíme Vám, co budete pro instalaci vybraného čerpadla potřebovat, a nabídneme Vám také tento instalační materiál. V případě zájmu Vám vybrané zařízení namontujeme včetně elektropříslušenství.

Většinu dodávaných čerpadel a zařízení také opravujeme a umíme zajistit náhradní díly.

Zásobování čistou vodou:
 • instalace čerpadel do vrtů a studní,
 • domácí vodárny s použitím samonasávacích i ponorných čerpadel,
 • čerpací systémy pro využití užitkové vody v domácnosti,
 • zvyšování tlaku v bytech a půdních vestavbách,
 • automatické tlakové stanice,
 • zavlažovací systémy.

Odpadní vody:
 • čerpací jímky tlakové kanalizace,
 • velké čerpací kanalizační jímky splaškové i dešťové kanalizace,
 • přečerpávací jímky pro rodinné domy,
 • kanalizační čerpací jímky z prostorů pod úrovní kanalizace – barů, restaurací a dalších podzemních a suterénních provozoven,
 • drenážní jímky pro odčerpávání spodní a dešťové vody ze sklepů a jiných podzemních prostor,
 • jímky pro využití dešťové vody vybavené čerpadly,
 • technologické čerpací celky,
 • automatické ovládací elektrovybavení pro čerpací techniku, PLC programátory, frekvenční měniče, komunikace pomocí GSM a radiomodemu,
 • bazénová technika, filtrace, protiproud,
 • fontány,
 • oběhová čerpadla pro topné systémy.

Tlaková kanalizace:
 • tlakové sítě za 30 %, kompletní kanalizace za cca 60 % nákladů na gravitační kanalizaci.

Vhodné řešení v lokalitách, kde jsou:
 • nevhodné sklonové podmínky nebo členitý terén,
 • vysoká hladina spodní vody,
 • nevhodné geologické podmínky, řídká zástavba,
 • hotové sítě, vozovky, nedostatek místa apod.

Již po staletí jsou komunální odpadní vody odváděny pomocí gravitační kanalizace. Je obecná představa, že po vybudování gravitační kanalizace, která je ze všech možných technických řešení stavebně i investičně nejnáročnější, je celý problém vyřešen. Z provozně-ekonomického hlediska je považována za nejhospodárnější řešení. Pravda je to však pouze v ideálních podmínkách. V členitějších územích, kde není vhodný sklon terénu, popřípadě není žádný, je nutno použít i v gravitační kanalizaci velké čerpací stanice, které již nejsou bezobslužné a mají značné provozní náklady.
Při podrobnější analýze se prokázalo, že použití gravitační kanalizace v takovýchto podmínkách je velmi drahé, technicky i provozně náročné.
Z těchto důvodů byla v zemích, kde jsou časté uvedené problémové podmínky (Maďarsko, Holandsko, Švýcarsko), hledána alternativní řešení. Jedním z alternativních způsobů odvádění odpadních vod je tlaková kanalizace, která je dlouhodobě a úspěšně používána a ověřena v Maďarsku, v České republice se rozšiřuje od 1. poloviny devadesátých let.

Výhody tlakové kanalizace:
 • malý rozsah zemních prací – potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce (0,9–1,2 m), malé profily potrubí DN 40 – DN 150 mm,
 • pružná volba trasy (kopírovaní terénu, vyhnutí překážkám, protlaky pod vozovkami),
 • nezávislost na sklonu terénu, možno čerpat i do kopce,
 • žádná infiltrace balastních vod,
 • samočisticí efekt – není nutno pročisťovat potrubí – síť je bezúdržbová,
 • investiční náklady jsou průměrně o 40–50 % nižší než u gravitační kanalizace,
 • rychlá výstavba,
 • kombinace se všemi druhy kanalizací,
 • možnost stanovení množství splaškových vod dopravovaných vřetenovým čerpadlem podle spotřeby elektrické energie (počítadla motohodin).

Nevýhody tlakové kanalizace:
 • závislost na dodávce elektrické energie,
 • využití pouze pro odvod splaškových vod (oddílná kanalizační soustava),
 • provoz čerpacích jímek vyžaduje pravidelnou údržbu.

Údržba:
 • Čerpací jímka pracuje automaticky a žádnou zvláštní pozornost nevyžaduje. Údržba by měla spočívat v ostříkání celého zařízení proudem vody od usazenin, a to alespoň jednou do roka. Po dvou až třech letech je možno si objednat servisního pracovníka, který kromě pravidelné roční údržby změří i izolační stav čerpadla a zreviduje elektroinstalaci.

Ekonomika provozu:
 • Čerpadlo v jímce může být napájeno buď z domovního rozvodu, nebo z obecního zdroje. Jeho denní spotřeba elektrické energie v čtyřčlenné domácnosti je předmětem následujícího výpočtu:

Předpokládáme, že 1 osoba vyprodukuje za den cca 120 l odpadní vody. Čtyřčlenná domácnost vyprodukuje Qd = 480 l/den.
Čerpadlo vyčerpá Qč = 40 l/min, takže odpadní vodu z jedné domácnosti vyčerpá za pracovní čas tp = Qd : Qč = 480 : 40 = 12 minut = 0,2 hodiny.
Za den spotřebuje čerpadlo 0,2 × 1,5 kW = 0,3 kWh. Za rok spotřebuje 365 × 0,3 kWh = 109,50 kWh.
Tj. cca 438 Kč/rok při předpokládané ceně elektrické energie 4 Kč/kWh.Opravy a servis čerpadel
V naší dílně provádíme:
 • záruční servis čerpadel těchto výrobců: HCP, NOCCHI POMPE, KOPRO, INOX POMPE, UMBRA POMPE, ESPA, AQUA CUP;
 • pozáruční servis čerpadel těchto výrobců: SIGMA, SIGMA PUMPY HRANICE, WILO, MSA, CALPEDA, ZENIT, GRUNDFOS, SLOVPUMP, DAE, HCP, KOPRO, FLYGHT, INOXPOMPE, EBARA, HCP, NOCCHI POMPE, UMBRA POMPE, ESPA.

Na místě u zákazníka provádíme:
 • opravy a rekonstrukce domácích vodáren, AT stanic, čerpacích jímek apod.
 • Záruční opravy námi namontovaných zařízení provádíme na místě přednostně v nejbližším možném termínu, nebo zajistíme demontáž a dopravu do naší dílny a zpětnou montáž po provedení opravy.
Zobrazit celý text...
Web:
http://www.sigmontpraha.cz/
Adresa:
Hamerská 536 (ze dvora do ulice Spolské)
198 00 Praha 9 - Kyje
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Telefon:
+420 281 861 722
E-mail:
Provozní doba:
Po − Pá:
09.00 − 17.00
Po telefonické domluvě i mimo tyto hodiny, případně i v sobotu.

Fakturační údaje: Obory činnosti:

SIGMONT Praha, s.r.o.

Hamerská 536
198 00 Praha

IČO: 62578316
DIČ: CZ62578316

Obory činnosti:

Prodej zahradní techniky (Zahradní technika)
Zavlažovací systémy
Prodej bazénů a příslušenství (Bazény a příslušenství)
Prodej čisticí a filtrační techniky (Čisticí a filtrační technika)
Opravny a servisy
Opravy čisticí a filtrační techniky (Čisticí a filtrační technika)
Opravy čerpadel (Čerpadla)
Prodej čerpadel (Čerpadla)
Výstavba čerpacích stanic (Čerpací stanice)

SIGMONT Praha, s.r.o.
Poctivá firma
SIGMONT Praha, s.r.o.