Pobočky Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy. Zajišťuje informační servis online. Ministerstvo se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu a připravuje koncepci operační přípravy ...

Velitelství pro operace

Velitelství se zabývá plánováním, nasazením, řízením a zabezpečením sil a prostředků v operacích.

Dětská skupina Ministerstva obrany posádky Hranice

Služba péče o dítě od 2-6 let. Služba je poskytována dle plánu výchovy a péče. Dle individuálního plánu poskytujeme péči i předškolním dětem. Stravování zajištěno.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

Ministerstvo Obrany- odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy. Zajišťuje informační servis online. Ministerstvo se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu a připravuje koncepci operační přípravy ...

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Specializujeme se na geografické zabezpečení ozbrojených sil ČR a ve vymezeném rozsahu i aliance NATO a ozbrojených sil EU. Zabezpečujeme geografické informace nezbytné pro jednotné řízení a velení a zajištění funkčností výcvikových, řídících a zbraňových ...

Velitelství ochranné služby Vojenské policie

Zajišťujeme policejní ochranu určených vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, ochranu a doprovod ministra obrany a ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů.

Správní archiv Armády ČR

Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu AČR, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu.

Agentura vojenského zdravotnictví AČR

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR.

Správa letiště Pardubice

Provozujeme letiště. Nabízíme vojenské, státní a diplomatické lety.

601. skupina speciálních sil generála Moravce

Jednotka poskytuje strategický nástroj, jenž svými schopnostmi přispívá k zabezpečení bezpečnosti a obrany naší země. Provádí operace útočného charakteru za účelem eliminovat cíl zájmu, získat informace, materiál nebo osoby. Dále se zaměřují na podporu ...

Muzeum Hradní stráže

Expozice dokumentuje vývoj českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstarších dob do současnosti. Soustředí se hlavně na období po vzniku Československé republiky v roce 1918.

Letiště Náměšť

Vojenské neveřejné mezinárodní letiště.

Letiště Čáslav

Vojenské neveřejné mezinárodní letiště.

Újezdní úřad Libavá

Újezdní úřad je vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu, při zabezpečování potřeb obyvatel újezdu. Dále plní úkoly při výcviku ozbrojených sil a koordinaci vojenského a hospodářského využití území újezdu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vyšší odborná škola připravuje odborníky pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva. Poskytujeme počítačové a jazykové kurzy.

Centrum biologické ochrany Těchonín

Provoz neveřejné speciální vojenské nemocnice zaměřené na zvlášť nebezpečné nemoci jako jsou korejská hemoragická horečka, tyfus, HIV, tuberkulóza nebo anthrax, SARS, lassa, variola nebo ebola. Služby: Roušky.

Armádní sportovní oddíl vodního slalomu - Dukla

Provoz oddílu vodního slalomu. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství ...

Armádní sportovní oddíl sportovní střelby - Dukla

Provoz oddílu sportovní střelby. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství ...

Armádní sportovní oddíl sportovní střelby - Dukla

Provoz oddílu sportovní střelby. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství ...

Armádní sportovní oddíl parašutismu - Dukla

Provoz oddílu parašutismu. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní oddíl moderního pětiboje - Dukla

Provoz oddílu moderního pětiboje. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství ...

Armádní sportovní oddíl lyžování - Dukla

Provoz oddílu lyžování. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a ...

Armádní sportovní oddíl kanoistiky - Dukla

Provoz oddílu kanoistiky. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní centrum Dukla

Provoz sportovního centra. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní oddíl cyklistiky - Dukla

Provoz oddílu cyklistiky. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní oddíl cyklistiky - Dukla

Provoz oddílu cyklistiky. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní oddíl atletiky - Dukla

Provoz oddílu atletiky. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a ...

14. pluk logistické podpory Pardubice

Pluk je určen k provádění přípravy, plánování, řízení a organizaci logistického zabezpečení pozemních sil při jejich rozvinutí a plnění úkolů mimo území republiky. Poskytuje dodatečné, plně profesionální logistické kapacity k zajištění logistického ...

153. ženijní prapor Olomouc

Jednotka provádí zabezpečení a podporu činností pozemních a vzdušných sil. Dále je schopna vytvářet odřady k provádění zemních prací, pro nouzové přemostění, k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích, ve městech a k evakuaci osob při povodních včetně odřadů …

74. lehký motorizovaný prapor Bučovice

Organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami bojového úkolového uskupení. Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovosti, schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti.

44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec

Jedná se o je nasaditelný útvar, který je součástí pozemních sil AČR. Je předurčen k plnění úkolů v operacích na území ČR nebo mimo něj a to samostatně nebo v rámci uskupení.

43. výsadkový pluk Chrudim

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů. Prapor je připraven k nasazení samostatně nebo v sestavě brigád k plnění úkolů v operacích bojového či mírového ...

41. mechanizovaný prapor Žatec

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Jednotka je účastníkem různých zahraničních misí, mezinárodních či zahraničních cvičení a dalších akcí.

Velitelství vzdušných sil Armády ČR

Vzdušné síly zabezpečují suverenitu, obranyschopnost a územní celistvost České republiky a jejího vzdušného prostoru. Hlavním úkolem je obrana vzdušného prostoru státu. Jednotky a útvary vzdušných sil tento úkol plní v rámci integrovaného systému protivzdušné …

ASC Dukla Praha

Provozu oddílu veslování. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Armádní sportovní centrum Dukla

Provoz výcvikového centra. Zaměřujeme se na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a …

Vojenský ústřední archiv

Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:45)

26. pluk velení, řízení a průzkumu, Stará Boleslav

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR. Je nezbytným prvkem velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení národních i aliančních zbraňových systémů nad územím České republiky.

25. protiletadlový raketový pluk

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR. Provádí bojové střelby protiletadlových raketových kompletů na území ČR. Prioritním úkolem je zabezpečení protivzdušné obrany České republiky a objektů státního významu před vojenským i nevojenským napadením …

24. základna dopravního letectva Praha - Kbely

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR. Dále zabezpečuje leteckou přepravu příslušníků Armády ČR, ústavních činitelů, zahraničních státních delegací. Zajišťuje speciální lety v rámi NATO, fotografické snímkování, laserové skenování a další.

22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR. Zabezpečuje realizaci úkolů plánování a řízení přípravy a výcviku, vyčleňování sil a prostředků do úkolových uskupení a podílí se na plnění úkolů vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR.

102. průzkumný prapor Prostějov

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Plní úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu a monitoruje situace v přiděleném prostoru v bojových i nebojových ...

131. dělostřelecký oddíl Jince

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Příslušníci oddílu se mohou podílet na střežení důležitých objektů a prostorů na území České republiky a na plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.

13. dělostřelecký pluk Jince

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Pluk je určen k poskytování přímé, popřípadě všeobecné palebné podpory mechanizovaným útvarům při vedení všech druhů bojové činnosti.

42. mechanizovaný prapor Tábor

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Možnost nasazení jednotky do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandardních operací.