Pobočky ODS - Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.