Pobočky Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Našim posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. Poskytujeme podporu rodinám, které mají těžkosti: v komunikaci v rodině, se školním neprospíváním dítěte, s …

Služba pro rodinu a dítě

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Okruh osob, kterým je služba určena: lidé s duševním onemocněním starší 18 let, jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci, jsou v kontaktu se svým psychiatrem, který doporučí zapojení dobrovolníka, jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu …

Následná péče Dobroduš

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Našim posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. Poskytujeme podporu rodinám, které mají těžkosti: v komunikaci v rodině, se školním neprospíváním dítěte, s …

Služba pro rodinu a dítě

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme podporu seniorům se sníženou soběstačností a lidem se zdravotním postižením, kteří se rozhodli setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Usilujeme o zachování kvality jejich života, snižovat osamělost a sociální vyloučení. Služba je poskytována i …

Pečovatelská služba Klamovka

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Pečovatelské služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují klientům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány ...

Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice

Brzy otevírá (v 07:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Nabízíme psychosociální pomoc v životních situacích. Tým odborných pracovníků Vám poskytne informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet. Zachováme naprostou mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž nás seznámíte. Respektujeme Vaše …

SOS centrum, denní krizová služba, azylový dům

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Pečovatelské služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány ...

Pečovatelská služba Ďáblice

Brzy otevírá (v 07:30)