Pobočky Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.