Pobočky Starokatolická církev v ČR

Starokatolická církev v ČR

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Farní obec Starokatolické církve v Šumperku

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání ve starokatolickém kostele. Kostel je stavbou pocházející z počátku 20. století.