Pobočky Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Poskytování sociálních služeb dospělým lidem s mentálním znevýhodněním ve službách chráněné bydlení, centrum denních služeb a podpora bydlení.

Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Centrum denních služeb poskytuje sociální službu pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním. Umožňuje aktivní trávení dne.