Pobočky Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Agentura pro zemědělství a venkov

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Agentura pro zemědělství a venkov

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Ústřední pozemkový úřad

Řízení pozemkových úřadů. Zajišťování výzkumu, rozvoje, vzdělávání a osvětové činnosti v oboru pozemkových úprav.