Pobočky Ministerstvo financí

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Odborná knihovna Ministerstva financí ČR

Knihovna je zaměřena na finance a ekonomiku z hlediska státní správy a slouží především pracovníkům ministerstva, provoz čítárny a studovny.