Pobočky Hutnictví železa, a.s.

Hutnictví železa, a.s.

Ocelářská asociace sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Zpracováváme a analyzujeme potřebné informace, projednáváme je s členy.

Hutnictví železa, a.s.

Ocelářská asociace sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Zpracováváme a analyzujeme potřebné informace, projednáváme je s členy.

Odvětvový svaz hutnictví železa

Zajišťování informačních, koordinačních a lobbystických činností svazu zaměstnavatelů v ocelářském průmyslu. Provádění marketingových průzkumů.