Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Hematologická poradna diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu.Vyšetřuje a léčí získané i vrozené poruchy hemostázy. Provádí vyšetření krve a kostní dřeně. Poskytuje konziliární služby pro Krajskou zdravotní i pro externí ...

Krajská zdravotní, a.s.

ORL ambulance poskytuje ošetření všem pacientům, kteří naši pomoc potřebují. K akutnímu vyšetření není nutné mít doporučení od obvodního lékaře. Na jiná vyšetření je lépe se telefonicky objednat, aby doba čekání na vyšetření byla co nejkratší.

Krajská zdravotní, a.s.

Onkologické oddělení teplické nemocnice se dělí na dvě části, na onkologické oddělení Teplice a detašované pracoviště KOC RTO MNUL- chemoterapie. POKO Teplice zajišťuje péči o onkologické pacienty, kteří docházejí na kontroly a jsou léčeni pomocí hormonální …

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení získalo v roce 2007 akreditaci ministerstva zdravotnictví. V roce 2009 bylo oddělení vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji k vyšetřování předního i zadního segmentu oka. Mají erudovaný zdravotnický personál, zajišťují ústavní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Jsou zde vyšetřování pacienti všech neurologických onemocnění, včetně dispenzarizovaných v některé ze specializovaných poraden našeho oddělení. Na rozdíl od příjmové neurologické ambulance jsou zde vyšetřováni především pacienti, kteří jsou osobně či ...

Všeobecná neurologická ambulance I

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická a interní ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Kardiologická ambulance, Interní ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství. Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 13 lůžky vybavená nejmodernější monitorovací technikou.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytují základní akutní a chronickou péči v oblasti břišní chirurgie, traumatologie a cévní chirurgie.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská kardiologická a revmatologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Dětská kardiologická a revmatologická poradna

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje péči pacientům ve věku 0 -19let. V současné době disponuje oddělení 55 lůžky z toho 48 lůžky pro standardní péči a 7 lůžky pro intenzivní péči nižšího typu. Ambulantní část oddělení zahrnuje dětské odborné poradny, kardiologickou a …

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedické oddělení zajišťuje diagnostiku a chirurgickou a konzervativní terapii pohybového aprátu. Oddělení je rozděleno na lůžkovou část, operační sály a ambulantní část.

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologické oddělení, ORL ambulance poskytuje ošetření všem pacientům, kteří naši pomoc potřebují. K akutnímu vyšetření není nutné mít doporučení od obvodního lékaře. Lůžková část je uzavřena. Ústavní pohotovostní služba není provozována.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení, které je vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji k vyšetřování předního i zadního segmentu oka. Zajišťují ústavní pohotovostní službu 24 hodin denně.

Oční ambulance

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Kožní oddělení má dvě části ambulantní a lůžkovou. Zajišťují základní a specializovanou péči o pacienty v rámci okresu.

Kožní oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení II je oddělení se zaměřením na gastroenterologii a hepatologii. Sestává z lůžkové a ambulantní části. Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde sledujeme a dispenzarizujeme pacienty s nemocemi trávicího traktu.

Interní oddělení II

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženu v rámci regionu, porody dětí nad 32. týden gravidity, větší část onkologických operací včetně radikálních, péči v oblasti urogynekologické. Nabízí aplikaci Entonoxu na tlumení bolestí u porodu …

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje bezbolestené provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie. Resuscitační oddělení, lůžková část, kde jsou pacienti hospitalizováni se selháváním základních životních funkcí.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocniční zařízení poskytuje lůžkovou i ambulantní lékařskou péči.