Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Lékárna je rozdělena na část nemocniční, která dodává a vyrábí léky a zdravotnický materiál do nemocnice a část pro veřejnost. Ve veřejné části je výdej na recepty, výdej zdravotnických pomůcek na poukazy, volný prodej léčiv a zdravotní obuvi.

Lékárna

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Lékařská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení urologie zajišťuje kompletní urologické diagnostické a léčebné péče o dospělé pacienty, akutní urologická péče o dětské pacienty ve spolupráci s oddělením dětské chirurgie. Spolupracuje s gynekologickým oddělením v oblasti uro-gynekologických výkonů. …

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrická ambulance pro dospělé, je nutné objednání předem a doporučení. Psychiatrické oddělení řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování.

Psychiatrická ambulance pro dospělé

Krajská zdravotní, a.s.

Plicní oddělení nebo také oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně tuberkulózy, všech lokalizací a bronchogenního karcinomu u nemocných, u kterých toto není možné zajistit ambulantně.

Krajská zdravotní, a.s.

Základní náplní práce ortopedického oddělení je poskytování péče v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů jako kyčel a koleno, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. V oblasti výměny kyčelního kloubu je používána také ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení, akreditované k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor oftalmologie, poskytuje čtyřiadvacetihodinovou službu pacientům. Odborné poradny a laser jsou přístupné hlavním schodištěm, lůžková část (chodba č.2), dětská ambulance, …

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská kardiologická poradna, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Kardiologická poradna

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení zajišťuje anesteziologickou péči na 6 centrálních sálech i na komplementech jednotlivých oddělení. Struktura oddělení je anesteziologická stanice, resuscitační stanice, poradna pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení pomáhá pacientům, kteří jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních a ambulantně nemocným, kterým doporučí léčbu jiný lékař. K léčbě používají nejmodernějších, velmi účinných metod rehabilitace a fyzikální terapie. Kromě všech známých …

Rehabilitační oddělení

Brzy zavírá (v 14:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrické oddělení řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování. Lékaři oddělení se podílejí na výzkumu psychofarmak v rámci mezinárodních psychofarmakologických studií. Součástí je denní sanatorium a sekce pracovní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedická ambulance poskytuje péči v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. Na operačních sálech je k dispozici tkáňová banka k využití pro spongioplastiky. Součástí oddělení je úsek ...

Ortopedická ambulance II

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedická ambulance poskytuje péči v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. Na operačních sálech je k dispozici tkáňová banka k využití pro spongioplastiky. Součástí oddělení je úsek ...

Dětská ortopedická ambulance

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči.

Krajská zdravotní, a.s.

Onkologické oddělení zahrnuje diagnostiku, chemoterapii a konsiliární léčbu pro onkologicky nemocné z celé spádové oblasti. Je zde chemoterapeutický stacionář. Chemoterapie je zaměřena především na nádory prsu, gynekologické, gastrointestinální a urologické …

Onkologické oddělení

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí. Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Oční ambulance

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení zajišťuje komplexní péči o neurologicky nemocné po stránce preventivní, diagnostické a léčebné. Neurologickou část JIP při interním oddělení spravují lékaři neurologického oddělení. Hlavními diagnozami jsou mozkové příhody, komatosní ...

Neurologické oddělení

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení zajišťuje komplexní péči o neurologicky nemocné po stránce preventivní, diagnostické a léčebné. Neurologickou část JIP při interním oddělení spravují lékaři neurologického oddělení. Hlavními diagnozami jsou mozkové příhody, komatosní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí. Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení. Interní oddělení II. se rozděluje na interní oddělení II. A - mužská stanice a II. B - ženská stanice.

Interní oddělení II

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Součástí chirurgického oddělení je traumatologie, cévní chirurgie a plastická chirurgie. Na činnost oddělení navazují specializované poradny. Další součástí je Jednotka intenzivní péče, disponuje 14 lůžky a odpovídajícím přístrojovým vybavením.

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní náplní je odběr krve na výrobu krevních přípravků, odběr krevní plazmy pro výrobu krevních derivátů, imunohematologická a serologická vyšetření, příprava autotransfúzí, vyšetřování dárců kostní dřeně.

Hematologicko-transfuzní oddělení

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:45)

Krajská zdravotní, a.s.

Gynekologicko–porodnického oddělení, je zde i Perinatologické centrum. Pro zmírnění porodních bolestí nabízí oddělení možnost využít inhalační analgezii ENTONOX. Možnost odběru pupečníkové krve. Lůžková část se dělí na porodnici, šestinedělí, patologické ...

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Centrální endoskopické pracoviště se skládá ze 4 vyšetřoven, expektačního pokoje a učebny. Služby poskytují jak pro lůžková nemocniční oddělení, tak pro ambulantní pacienty.

Oddělení centrální endoskopie

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů. Struktura: lůžková část oddělení dětského a dorostového, novorozenecké oddělení a JIRP novorozeneckého oddělení a …

Dětské a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Kožní oddělení se skládá ze dvou pracovišť. Prvním úsekem je všeobecná a venerologická ambulance, druhým úsekem je denní sanatorium. Dermatovenerologie se zabývá diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární a depistážní činností u kožních a pohlavních ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení zajišťuje anesteziologickou péči na 6 centrálních sálech i na komplementech jednotlivých oddělení. Struktura oddělení je anesteziologická stanice, resuscitační stanice, poradna pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocniční zařízení poskytuje lůžkovou i ambulantní lékařskou péči.