Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance zajišťuje cílenou a kontrolní péči pro pacienty s urologickým onemocněním.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá z transfuzní a hematologické části. Transfuzní část se dále člení na část dárcovskou a výrobní. Součástí hematologie jsou laboratoře a hematologická poradna.

Hematologicko-transfuzní oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulantní složka zajišťuje rehabilitační péči téměř na všech lůžkových odděleních nemocnice dle ordinací ošetřujících lékařů, včetně vyšetření ambulantních pacientů.

Rehabilitační oddělení - ambulantní část

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení se skládá z jedné standardní lůžkové stanice a rozsáhlé ambulantní složky.

Rehabilitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Alergologická ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Alergologická poradna se zabývá nejen alergickými onemocněními plic (astmatem), ale i dalšími alergickými onemocněními.

Krajská zdravotní, a.s.

Plicní ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí, se zhoubnými i benigními nádory nitrohrudní lokalizace, včetně některých invazivních ...

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie. Objednání není nutné, ale je nutné doporučení.

Otorinolaryngologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulance radiační onkologie, je nutné objednání předem a doporučení. Provádí se nádorové a nenádorové ozařování a dispenzarizace u vybraných diagnóz.

Ambulance radiační onkologie

Krajská zdravotní, a.s.

Provádí se chemoterapie, cílená, hormonální léčba a paliativní léčba, dispenzarizace pacientů. Při první návštěvě naší ambulanci je nutné mít s sebou doporučení odesílajícího lékaře a kompletní zdravotní dokumentaci vztahující se k onkologickému onemocnění.

Krajská zdravotní, a.s.

Zajištuje komplexní péči a specializuje se zejména na onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování) a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i ...

Onkologické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště zajišťuje ambulantní a konziliární činnost, vč. jednodenní operativy. Operativa je výhradně ambulantní, pacient po zákroku odchází do domácího ošetření.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance se zabývá péčí o pacienty s implantovanými kardiostimulátory.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance nabízí péči o pacienty s chorobami kardiovaskulárního systému, zejména pacienti s ICHS, po prodělaném infarktu myokardu, srdečními vadami, poruchami srdečního rytmu, špatně korigovanou hypertenzí. Zároveň poradna nabízí speciální ...

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologická ambulance zajišťuje sledování pacientů po operacích na trávicím traktu, chronická onemocnění, karcinomy řeší ve spolupráci s onkology.

Gastroenterologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Příjmová ambulance slouží pacientům 24 hodin denně. Jsou zde ošetřovány drobné i střední úrazy a doporučené kontroly po chirurgických výkonech či základní ošetření velkých poranění před transportem na pracoviště vyššího typu. Ambulance zajišťuje plánované i …

Příjmová ambulance chirurgie

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská endokrinologická ambulance zajišťuje péči o děti s poruchou žláz s vnitřní sekrecí. Je nutné objednání předem a doporučení.

Dětská endokrinologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská odborná ambulance zajišťuje spádovou oblast Chomutova, Vejprt, Jirkova a přilehlých vesnic.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení chomutovské nemocnice poskytuje krátkodobou resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené závažným stavem nebo ...

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Kompletní léčebně-preventivní péče v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, kompletní traumatologie a rekonstrukční chirurgie pohybového ústrojí, chirurgie revmatismu a plastická chirurgie. Součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Oddělení …

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Otorinolaryngologické oddělení

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení je tvořeno standardní stanicí se 30 lůžky, pokoje jsou pro 2 a 3 pacienty, disponuje jedním pokojem nadstandardním. Součástí neurologického oddělení je i složka ambulantní.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným. Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikaci léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, …

Léčebna dlouhodobě nemocných

Krajská zdravotní, a.s.

Specializované kožní pracoviště s lázeňskou částí a světelnou léčbou, poradna pro otoky lymfatického a žilního původu.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení je tvořeno 3 částmi, úsek akutní péče s příjmovou ambulancí, oddělení standardních lůžek a ambulantní pracoviště, která v současnosti poskytují péči v oboru kardiologie a gastroenterologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze tří standardních stanic, jedné jednotky intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie, příjmové ambulance a čtyř odborných poraden.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze dvou standardních stanic, oddělení gynekologie a porodnického oddělení, porodního sálu a sedmi ambulantních pracovišť. Gynekologie disponuje 27 lůžky a porodnické oddělení 18 lůžky.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Dermatovenerologická ambulance s Centrem péče o maligní melanom a Poradnou pro pohlavní choroby. Provádí diagnostiku, léčbu a posudkovou činnost všech kožních a pohlavních chorob u dospělých i dětí všech věkových kategorií.

Dermatovenerologická ambulance

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ARO má tři pracoviště, lůžkovou část oddělení, ambulantní část oddělení ARO, která zajišťuje anestézie pro veškeré operační obory, ambulanci pro léčbu chronické bolesti, která 2x v týdnu ošetřuje a vyšetřuje klienty s chronickou bolestí. ...

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocniční zařízení poskytuje lůžkovou i ambulantní lékařskou péči.