Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Lékařská knihovna

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení má ambulantní a lůžkovou část. Oddělení poskytuje péči pacientům v rozsahu oboru fyziatrie, léčebné rehabilitace a ergoterapie. Dále má k dispozici klinického psychologa a logopeda.

ORL ambulance

Provoz ORL ambulance. Zajišťuje ambulantní péči v oboru, vč. audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Krajská zdravotní, a.s.

ORL oddělení (ušní, nosní, krční) zahrnuje lůžkovou a ambulantní část. ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění, v úzké návaznosti na neurochirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. ...

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologická ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Diabetologická a endokrinologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Náplní gynekologicko-porodnického oddělení je diagnosticko-terapeutická, preventivní a dispenzární péče o ženu po celý její život při onemocnění ženského pohlavního ústrojí, péče u stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, péče o ženu a …

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Není nutné objednání ani doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská nefrologická poradna poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění. Poskytují péči pacientům s epilepsií, pacientům s onkologickými, ...

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ...

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení není nutné.

Krajská zdravotní, a.s.

Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirugie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a ...

Krajská zdravotní, a.s.

Náplní gynekologicko-porodnického oddělení je diagnosticko-terapeutická, preventivní a dispenzární péče o ženu po celý její život při onemocnění ženského pohlavního ústrojí, poruchy funkce pohlavního ústrojí ženy, péče o ženu a plod v průběhu těhotenství, za …

Gynekologicko-porodnická ordinace

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do tří částí, resuscitační lůžková, anesteziologická část a oddělení urgentní medicíny.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Není nutné objednání ani doporučení.

Dětská příjmová ambulance

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence.

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocniční zařízení poskytuje lůžkovou i ambulantní lékařskou péči.