Pobočky Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Radiodiagnostické oddělení

Provoz radiodiagnostického oddělení.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Oddělení klinické biochemie

Provoz hematologickotransfuzního oddělení.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

Léčba bolesti onkologicky nemocných a závažných neonkologických chronických bolestivých stavů.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Zubní ambulance

Poskytování ambulantní péče v oblasti stomatologie.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Neurologická ambulance

Provádíme neurologická vyšetření a stanovujeme diagnózu.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Interní ambulance

Provádíme běžná interní vyšetření včetně předoperačních.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Dětská a gastroenterologická ambulance

Ambulance poskytuje komplexní pediatrickou péči se specializací na nemoci zažívacího traktu.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Ambulance gastroenterologie a digestivní endoskopie

Poskytování diagnostických a terapeutických výkonů v oblasti horního a dolního zažívacího traktu.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Centrum chirurgické gastroenterologie

Zabýváme se chirurgií střev a konečníku a provádíme celé spektrum operací spadajících do této oblasti chirurgie.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Rehabilitační ambulance

Poskytujeme léčebnou rehabilitaci pro pacienty s bolestmi páteře, po úrazech, s nemocemi kloubů a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Rehabilitační oddělení

Zajišťujeme intenzivní rehabilitační léčbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Oddělení následné péče

Poskytování ošetřovatelsko - rehabilitační péče v rámci doléčení a rekonvalescence pacientů po prodělaném akutním onemocnění.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Interní oddělení

Poskytujeme základní vyšetření a léčbu v rozsahu vnitřního lékařství.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Chirurgické oddělení

Provádíme koloproktologii, laparoscopickou operativu včetně náhlých příhod břišních, řešení varixů dolních končetin a artroskopické výkony.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Dětské a dorostové detoxikacní centrum

Nabízíme komplexní protidrogovou péči pro děti a mládež do 18 let.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Podáváme anestezii operovaným pacientům a uspáváme nemocné při náročnějších vyšetřeních zažívacího traktu, poskytujeme pooperační péči.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh