Pobočky Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Poskytování pečovatelských služeb, psychologického poradenství pro seniory a domácí ošetřovatelské péče. Provozování klubů pro seniory.

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Poskytování pečovatelských služeb, psychologického poradenství pro seniory a pobytových odlehčovacích služeb.