Pobočky NEMOCNICE S POLIKLINIKOU SEMILY

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU SEMILY

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU SEMILY

Zdravotnické zařízení - ortopedická ambulance.

Hlavní pobočka

Kožní ambulance

Provádíme běžná ambulantní kožní vyšetření. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu kožních chorob nebo dermatologických problémů.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Chirurgická ambulance

Poskytujeme komplexní chirurgickou ambulantní péči. Zajišťujeme hrudní chirurgii, neurochirurgii a úrazy v oblasti páteře.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Interní ambulance

Zajišťujeme komplexní interní vyšetření, preventivní a vstupní prohlídky.

Nemocnice s poliklinikou Semily

ORL ambulance

Diagnostika a ambulantní léčba ušních, nosních a krčních onemocnění. Činnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu konzervativního typu.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Rehabilitační oddělení

Poskytování rehabilitačních služeb. Jedná se především o nácvik lokomoce, nácvik chůze s lokomočními pomůckami, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Poskytujeme dispenzární péči pro nemocné s chorobou respiračního systému a očkování proti tuberkulóze.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Onkologické oddělení a stacionář

Komplexní péče o onkologické pacienty, chemoterapie na lůžkách stacionáře.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Provoz anesteziologicko - resuscitačního oddělení. Zajišťujeme intenzivní péči na lůžkové stanici pro pacienty v kritickém stavu.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Oddělení následné ústavní péče

Poskytování léčebné a ošetřovatelské péče zaměřené především na doléčení a ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Ortopedické oddělení

Oddělení se zabývá ortopedií a traumatologií pohybového aparátu. Zaměřujeme se na endoprotézy ramenních, kyčelních, kolenních kloubů.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Kožní oddělení

Provoz kožní ambulance. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu kožních chorob nebo dermatologických problémů. Provádíme ošetření bradavic tekutým dusíkem.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje základní péči o nemocné s vnitřními chorobami.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Ušní, nosní, krční oddělení

Zabýváme se komplexní léčbou nemocí ucha, nosu a krku. Činnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu konzervativního typu.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Chirurgické oddělení

Oddělení zabezpečuje komplexní chirurgickou péči od dvou let věku. Provádějí se zde cévní rekonstrukční výkony na periferních tepnách.

Nemocnice s poliklinikou Semily

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Semily

Nabídka služeb odborné knihovny se zaměřením na lékařství.