Pobočky Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s.r.o.

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s.r.o.

Nabízíme studium bakalářských oborů sbormistrovství chrámové hudby a historické hudební praxe ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.