Pobočky Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Poskytování komplexní ambulantní, lůžkové a ošetřovatelské péče, základní a specializované diagnostiky.

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Provoz gynekologicko-porodnického oddělení.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Provoz anesteziologicko - resuscitačního oddělení.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení