Pobočky Technická inspekce České republiky (Olomoucký kraj)

Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení.