Pobočky Husitská teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Nabídka programů denního studia v oboru sociální pedagogiky, husitské teologie v kombinaci s filozofií, s judaistikou a s religionistikou.

Ústav východního křesťanství Husitské teologické fakulty

Zajišťování výuky pro studijní programy pravoslavné teologie, psychosociálních studií, učitelství náboženství, etiky a filozofie.

Katedra učitelství Husitské teologické fakulty

Výuka v oblasti pedagogické psychologie, psychologie problémového žáka, sociologie, pedagogické praxe a somatologie.

Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie Husitské teologické fakulty

Výuka v oblasti filozofie, dějin teologie, komparativní symboliky, úvodu do křesťanství, dogmatiky a christologie.

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty

Výuka v oblasti kultury a náboženství, náboženské tradice, úvodu do dějin a mytologie a náboženství jednotlivých regionů.

Katedra psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty

Výuka v bakalářském a magisterském studijním oboru psychosociálních studií v kombinaci s programem husitská a pravoslavná teologie.

Katedra praktické teologie Husitské teologické fakulty

Teoretická i praktická příprava studentů k trvalému zájmu o osobní vzdělávání i duchovní život.

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Katedra biblistiky Husitské teologické fakulty

Výuka v oblasti dějin starozákonního a novozákonního textu a doby, etiky, teologie, písemnictví, židovské tradice a zvyky.

Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty

Studijní a profesní poradenství, podpora při volbě studijního programu, poradenské intervenci pro handicapované studenty a studenty s poruchami učení.