Pobočky Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty

Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty

Středisko poskytuje přístup k informacím v tištěné i elektronické podobě a zajišťuje základní knihovnické služby.

Knihovna Ústavu pro životní prostředí

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na ochranu životního prostředí a ekologii.

Geologická knihovna

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na geologii, paleontologii, mineralogii, krystalografii a geochemii, petrologii a užitnou geofyziku.

Oborová knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na chemii analytickou, anorganickou, fyzikální, makromolekulární, organickou, jadernou a biochemii.