Pobočky 3. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Zajišťování studia v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením.

Ústav zdraví dětí a mládeže 3. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti zdraví dětí a mládeže.

Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti tělovýchovného lékařství.

Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti obecné biologie a genetiky.

Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti lékařské mikrobiologie.

Ústav histologie a embryologie 3.LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti histologie a embryologie.

Ústav epidemiologie 3. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti epidemiologie.

Ústav farmakologie 3. LF

Nabídka výuky bakalářského, magisterského i postgraduálního studia v ústavu farmakologie.

Středisko vědeckých informací 3. LF

Knihovnická a bibliograficko-informační činnost. Podpora prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovníků 3. LF UK.

Ústav anatomie 3. LF

Výuka pro magisterský program Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením, Klinická anatomie pro bakalářský program.