Pobočky 2. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

Fakulta zajišťuje výuku magisterského, bakalářského a postgraduálního doktorského studijního programu v oboru lékařství.

Univerzita Karlova v Praze - Ústav soudního lékařství 2. LF

Soudní lékařství seznamuje studenty s problematikou náhlé a násilné smrti a jejich morfologických nálezů.

Ústav vědeckých informací 2. LF

Knihovnicko-informační pracoviště se zaměřením na biomedicínské obory, speciální obory dětského lékařství, ošetřovatelství a zdravotnický management.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF

Ústav zajišťuje výuku veřejného zdravotnictví a komplexní péči o pacienty s poruchami lipidového metabolismu. Provoz poradny pro odvykání kouření.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF

Ústav zajišťuje výuku patologie a molekulární medicíny pro magisterský a bakalářský studijní program.

Ústav lékařské informatiky 2. lékařské fakulty

Výuka metodologie řešení odborného problému, bibliografických lékařských informací a jejich zpracování, formalizace lékařského problému.

Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF

Ústav zajišťuje pregraduální výuku klinické biochemie a patobiochemie a pro bakalářský program výuku fyzioterapie.

Ústav jazyků 2. LF

Ústav poskytuje výuku odborného lékařského jazyka pro studijní program českých a zahraničních studentů.

Ústav imunologie 2. LF

Ústav zajišťuje výuku základní imunologie a zajišťuje výzkum systémové vaskulitidy a agresivní interakce buněk imunitního systému.

Ústav histologie a embryologie 2. LF

Ústav zajišťuje výuku histologie, embryologie a vývojové biologie.

Ústav fyziologie 2. LF

Ústav zajišťuje výuku fyziologie na pregraduální a postgraduální úrovni. Výzkum se zaměřuje na fyziologii plicního cévního řečiště.

Ústav epidemiologie 2. LF

Ústav zajišťuje výuku obecné epidemiologie a metodologie, navazuje aplikace epidemiologie ve studiu a prevenci infekčních nemocí.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti lékařské biologie, klinické genetiky, embryologie a vývojové biologie.

Ústav biofyziky 2. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti všeobecného lékařství, ošetřovatelství, proteinového a tkáňového inženýrství.

Farmakologický ústav 2. LF

Ústav je zaměřen na oblast placentárního transportu minerálů a vody, lékovou informatiku, faktory ovlivňující spotřebu léčiv a účelnou farmakoterapii.

Anatomický ústav 2. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti růstové anatomie, morfologie dětského věku a morfologické interpretace biomechanických a kineziologických fenoménů.

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti psychologických předpokladů etického jednání, analýzy iracionálních motivů morálních a politických postojů.

Ústav ošetřovatelství 2. LF

Ústav zajišťuje výuku ošetřovatelství v třísemestrálním bloku v prvním a druhém ročníku magisterského studia lékařství.

Výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF

Nabídka multidisciplinární výuky pod dohledem praktického lékaře.

Ústav patologické fyziologie 2. LF

Ústav zajišťuje výuku v oblasti patologické fyziologie a lékařství. Nabízí školení studentů postgraduálního studia v biomedicíně.