Pobočky Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Fakulta zajišťuje pregraduální a doktorské studium lékařských oborů.

Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje imunologická a alergologická vyšetření, pregraduální a postgraduální výuku oboru lékařská imunologie.

Katedra chirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Katedra zajišťuje výuku předmětů chirurgická propedeutika, chirurgie a ošetřovatelství.

Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje výuku předmětů neurovědy a patologická fyziologie pro studijní programy všeobecné lékařství a stomatologie.

Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje výuku sociálního, praktického a rodinného lékařství, společenských věd a ošetřovatelství.

Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje výuku předmětů histologie a embryologie studijních programů všeobecné a zubní lékařství.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci, zpřístupňuje českou národní lékařskou databázi.

Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje výuku biologie a genetiky pro studijní programy všeobecné lékařství a stomatologie.

Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové

Ústav zajišťuje výuku fyziologie pro magisterské studium všeobecného a stomatologického směru a pro bakalářské studium.