Pobočky Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd

Fakulta zajišťuje magisterské, bakalářské i doktorské studium sociálních věd.

Kabinet jazykové přípravy Fakulty sociálních věd

Kabinet zajišťuje jazykovou výuku odrážející potřeby studentů Fakulty sociálních věd. Výuka se soustřeďuje na odborný jazyk vyučovaných předmětů.

Knihovna Fakulty sociálních věd

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty.

Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd

Centrum provádí orientovaný sociálně-vědní výzkum v oblastech veřejné správy a veřejného sektoru, politiky a evropské integrace.

Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd

Centrum studuje fungování médií a etiky profesionálních komunikátorů, strukturální změny českých médií a vývoj a dějiny masových médií.

Katedra sociologie Institutu sociologických studií

Katedra zajišťuje výuku bakalářského, magisterského a doktorandského studijního programu v oborech sociologie a veřejná a sociální politika.

Katedra mezinárodních vztahů Institutu politologických studií

Katedra zajišťuje výuku v oboru mezinárodních vztahů na úrovni magisterského a doktorského programu.

Katedra západoevropských studií Institutu mezinárodních studií

Katedra zajišťuje bakalářskou, magisterskou a doktorandskou výuku z oblasti západoevropského teritoria.

Katedra mikroekonomie a matematických metod Institutu ekonomických studií

Katedra zajišťuje výuku mikroekonomie, úvodních kursů ekonomie, matematiky, teorie her a čisté teorie obchodu.

Katedra makroekonomie a ekonometrie Institutu ekonomických studií

Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum oblastí monetární ekonomie, mezinárodního obchodu a financí, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Katedra financí a kapitálových trhů Institutu ekonomických studií

Katedra zajišťuje výuku podnikových financí, účetnictví korporací, bankovnictví, finančních institucí, kapitálových trhů a veřejných financí.

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd

Knihovna zajišťuje základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby.

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Institutu ekonomických studií

Katedra zajišťuje výuku v oblastech teorie ekonomické integrace, hospodářské politiky, veřejných financí a teorie trhu práce.