Pobočky Matematicko-fyzikální fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta zajišťuje studium bakalářského a magisterského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika, matematika.

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty

Knihovna zajišťuje základní informační a knihovnické služby pro potřeby pracovníků a studentů fakulty.

Institut teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulty

Institut zkoumá metody, algoritmy a struktury teoretické informatiky a jejich aplikace v informačních technologiích.

Matematický ústav Matematicko-fyzikální fakulty

Ústav se zabývá výzkumem a výukou oblastí diferenciální geometrie, teorie potenciálu, matematické modelování ve fyzice a historie matematiky.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku pravděpodobnosti a matematické statistiky v rámci bakalářského, magisterského a doktorského programu.

Katedra numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra se zabývá zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Studium je zaměřeno na oblasti aplikované matematiky.

Katedra matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra realizuje výzkum a zajišťuje výuku v oblasti matematické analýzy.

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulta

Katedra zajišťuje výuku didaktiky matematiky a deskriptivní geometrie ve všech formách učitelského studia.

Katedra algebry Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku algebry pro bakalářský a magisterský studijní program. Zabývá se výzkumem různých oblastí algebry.

Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty

Ústav se zabývá komputační lingvistikou. Důraz je kladen na několikaúrovňovou analýzu textového korpusu češtiny.

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra provádí výzkum a výuku v oblastech umělé inteligence, logiky, teorie automatů, vyčíslitelnost, složitost a deklarativní programování.

Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku pro bakalářský a magisterský studijní program v oblasti diskrétní matematiky, operačního výzkumu a optimalizace.

Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty

Ústav se zabývá základním výzkumem v teoretické i experimentální částicové a jaderné fyzice. Zajišťuje semináře a výuku pro studenty.

Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra se zabývá výzkumem geofyzikálních jevů a zajišťuje výuku pro bakalářský, magisterský a doktorský program.

Katedra fyziky kondenzovaných látek Matematicko-fyzikální fakulty

Výuka bakalářského studijního programu Fyzika. Garance a zajištění výuky magisterského studijního oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů.

Katedra fyziky nízkých teplot Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra se podílí na výuce v bakalářské, magisterské a postgraduální formě studia a zajišťuje vědeckou a odbornou činnost.

Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku magisterského oboru Fyzika kondenzovaných soustav a fyzika materiálů a na doktorském programu Fyzika kondenzovaného stavu.

Katedra fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku bakalářského, magisterského a doktorského programu v oboru Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí.

Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty

Astronomický ústav zajišťuje výuku pro studenty magisterského studia oboru astronomie a astrofyzika.

Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty

Ústav realizuje studijní obor biofyzika a chemická fyzika a podílí se na zajišťování studijního oboru optika a optoelektronika.

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Augusta Seydlera

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia a vědeckým pracovníkům.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 13:00)

Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra se podílí na výzkumu počasí a klimatu nejen v oblasti České republiky a zajišťuje výukovou činnost na poli fyziky atmosféry.

Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje magisterské a doktorské studium oboru Biofyzika a chemická fyzika a podílí se na zajišťování oboru Optika a optoelektronika.

Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty

Katedra zajišťuje výuku didaktických disciplín a podílí se na výuce dalších předmětů ve studiu učitelství fyziky.