Pobočky Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita nabízí studium na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření.

Pivnice v Soukenické

Provoz pivnice s nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů a studeného občerstvení k pivu.

OC logistics, s.r.o.

Specializujeme se zejména na silniční mezinárodní a vnitrostátní dopravu.

Restaurace Hotelu Krystal

Nabízíme posezení v hotelové restauraci s tradiční českou kuchyní a barem s teplými i studenými nápoji.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:30)

Institut ekumenických studií v Praze

Podpora teologického studia, které umožňuje studentům i absolventům různých oborů vysokých škol rozšířit si vzdělání o základy ekumenické teologie.

Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

Ústav zajišťuje provoz a údržbu informačního systému UK a řízení a rozvoj Pražské akademické počítačové sítě PASNET.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:30)

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty

Budování a udržování kontaktů mezi bývalými studenty Evangelické teologické fakulty a vzájemné předávání zkušeností a informací.

Evropské informační středisko Univerzity Karlovy v Praze

Středisko poskytuje odborné informační služby a zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost. Podporuje výzkum, výuku a studium otázek evropské integrace.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze

Centrum zajišťuje vědecký výzkum v oblasti ekonomické teorie na makroúrovni i mikroúrovni a vychovává vědecké pracovníky.

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnosti.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, získává a zprostředkovává informace o životním prostředí.

Agentura Rady vysokých škol Univerzity Karlovy v Praze

Agentura zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické. Dále zabezpečuje činnost Výboru Fondu rozvoje vysokých škol a s tím související administrativní, organizační, metodické, ekonomické a kontrolní činnosti.

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

Ústav zajišťuje výzkum dějin Univerzity Karlovy, studentského hnutí a dějin vzdělanosti v českých zemích, pedagogickou a vědeckou činnost.

Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze

Centrum provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i humanitních věd, organizuje konference, workshopy a letní školy.