Pobočky Národní zemědělské muzeum Praha

Národní zemědělské muzeum Praha

Národní zemědělské muzeum se zabývá vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností v oblasti zemědělství i příslušných oborů. Zahrnuje zpracování, evidence a zpřístupňování uložených archiválií. Archivní jednotky pokrývají oblast rostlinné a živočišné …

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Národní zemědělské muzeum Praha

Muzeum nabízí expozice z oblasti lesnictví, myslivosti, rybářství, pěstování lesních porostů, těžby a dopravy dřeva. Zahrnuje historické zbraně, lovecké uniformy, trofeje i jiné krátkodobé výstavy. Organizování akcí pro veřejnost.

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Národní zemědělské muzeum Praha

Muzeum je zaměřeno na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Zahrnuje výstavy, depozitáře a expozice zaměřené především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a na dopravu.

Muzeum zemědělské techniky

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Národní zemědělské muzeum Praha

Zámek zahrnuje 3 prohlídkové okruhy na téma Dějiny českého venkova, Chotkové a jejich panství a Chotkovská knihovna, dále divadlo, kavárnu a lékárnu. Pořádání cyklu Chotkovské slavnosti, krátkodobých výstav a jiných vzdělávacích a doprovodných programů pro ...

Zámek a muzeum Kačina

Národní zemědělské muzeum Praha

Expozice muzea seznamuje návštěvníky s vývojem zelinářství, ovocnářství, vinařství i vinohradnictví v závislosti na technickém vývoji společnosti. Zahrnuje také krátkodobé výstavy a doprovodné a vzdělávací programy pro děti a školní mládež. Možnost pronájmu …

Muzeum vinařství a zahradnictví

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)