Pobočky Minimax - Österreichische Feuerschutz Ges.m.b.H. - organizační složka

Minimax-Österreichische Feuerschutz Ges.m.b.H. - organiazční složka

Stabilní hasicí zařízení vodní, sprinklery, plynové hasicí zařízení CO2, argon. Projekce, dodávky, montáže, servis, revize.

Minimax - Ősterreichische Feuerschutz Ges.m.b.H.

Zabýváme se dodávkou a montáží stabilních hasicích zařízení. Zajišťujeme projekční práce, servis a revize. Sprinklerová hasicí zařízení (SHZ), Plynová hasicí zařízení (Argon, CO2, Dusík, Novec1230, FM200), pěnové SHZ, vodní clony, průmyslová EPS.