Pobočky Portál veřejné správy ČR

Portál veřejné správy ČR

Nabídka ověřených a státem garantovaných informací i elektronické agendy. Portál tvoří propojené databáze jako adresář, životní situace a zákony.

Obvodní oddělení Králíky

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Policie ČR - Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Detašované pracoviště

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Přináší značné ulehčení komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa.

Policie ČR - Oddělení pobytových agend Územního odboru Hradec Králové

Oddělení se zabývá ověřováním pozvání, prodlužováním krátkých víz, vydáváním výjezdních aktů, vedením evidence ubytovatelů a jinými činnostmi.

Policie ČR - Oddělení mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Dálniční oddělení Kocourovec

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Odbor hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Policejní složka je zaměřená na boj s různými formami korupce a závažné hospodářské a finanční kriminality.

Policie ČR - Odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Olomouckého kraje.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Zlín

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlín

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Zlín

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Zlín

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Zlínského kraje.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Zlín

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Dálniční oddělení Velký Beranov

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Kraje Vysočina.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Policejní složka je zaměřená na boj s různými formami korupce a závažné hospodářské a finanční kriminality.

Policie ČR - Odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Oddělení vnitřní kontroly Územního odboru Trutnov

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci územního odboru.

Policie ČR - Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Územního odboru Náchod

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Jičín

Inspektorát dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Oddělení vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Královéhradeckého kraje.

Policie ČR - Oddělení mediální komunikace a PR Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Karlovy Vary

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Územního odboru Cheb

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.