Pobočky Národní památník hrdinů Heydrichiády - místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Národní památník hrdinů Heydrichiády - místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Autentické místo boje sedmi československých parašutistů proti německým vojákům ze svého úkrytu v chrámu a kryptě 18. června 1942.

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/I. - Nové Město

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v pravoslavném katedrálním chrámu svatého Cyrila a Metoděje.