Pobočky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Ústavní lékárna FN Královské Vinohrady

Ústav laboratorní diagnostiky

Ústav provádí biochemická vyšetření, laboratorní diagnostiku alergických a jiných vybraných imunopatologických chorob.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ústav soudního lékařství

Ústav provádí vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi řidičů pro celou Prahu. Sérologická vyšetření slouží především k identifikaci biologických stop.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Interní ambulance

Ambulance provádí předoperační vyšetření pacientek pro potřeby našeho pracoviště, konsiliární vyšetření a léčbu již hospitalizovaných pacientek.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance onkologická

Ambulance zajišťuje konsiliární vyšetření a terapeutické postupy u maligních onemocnění gynekologického traktu a dlouhodobé sledování pacientek.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské gynekologie

Ambulance diagnostikuje a léčí onemocnění vnitřního a zevního genitálu děvčátek, jako jsou záněty, poruchy menstruačního cyklu a drobné úrazy.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance ultrazvuková

Ambulance je využívána pro potřeby našich oddělení, ke konsiliárním vyšetřením pro ostatní kliniky naší nemocnice i ambulantní gynekology.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance endoskopická

Ambulance zajišťuje vysoce specializovanou péči a přípravu pacientek k endoskopickým operacím. Jedná se o hysteroskopii a laparoskopii.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Porodnická ambulance

Ambulance slouží k vedení těhotenské poradny pro zdravé rodičky v posledním měsíci těhotenství a ve vyhrazeném čase i pro rizikové těhotné.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Neurologická ambulance

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory mozku a míchy a onemocněními neuroendokrinní tkáně.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance pneumo - onkologická

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory plic a pohrudnice.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Mamologická ambulance

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory karcinomu prsu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance urologicko - onkologická

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory ledvin, močového měchýře, varlat a penisu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance ORL - onkologická

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory hlav a krku. Jedná se zejména o nádory hrtanu, hltanu, jazyka, tonsily, štítné žlázy a příušní žlázy.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance gynekologicko - onkologická

Ambulance se zabývá zhoubnými nádory vaječníků, tuby, děložního těla a hrdla, nádory vulvy a vaginy.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské ortopedie

Ambulance vyšetřuje děti od narození do 19 let, které mají klinické nebo laboratorní známky onemocnění pohybového systému.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské ORL

V otorinolaryngologické ambulanci vyšetřujeme děti od narození do 19 let, které mají klinické nebo laboratorní známky onemocnění v ORL oblasti.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské revmatologie

Ambulance se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s autoimunitním onemocněním kloubů.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské nefrologie

Ambulance se zaměřím na léčbu s vrozenými a získanými onemocněními močových cest a ledvin.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské kongenitální adrenální hyperplazie

Provoz ambulance se zaměřením na kongenitální adrenální hyperplazii.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské kardiologie

Kardiologická ambulance se zaměřením na děti a dorost, u kterých je vysloveno podezření na možné srdeční onemocnění.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské gastroenterologie

V gastroentrologické a hepatologické ambulanci vyšetřujeme děti, které mají klinické nebo laboratorní známky onemocnění zažívacího systému nebo jater.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské psychologie

Provoz psychologické ambulance. Součástí psychologické péče o děti jsou také konzultace s rodiči, příp. spolupráce s odborníky dalších profesí.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské neurologie

Dětské neurologie se z léčebně preventivního hlediska zabývá neurologickými onemocněními u dětí od narození do 19ti let.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské fenylketonurie

Ambulance zabývající se diagnostikou a léčbou fenylketonurie. Pacient s fenylketonurií musí omezovat přísun fenylalaninu ve stravě.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské endokrinologie

Ambulance se zaměřením na nadváhu a onemocnění štítné žlázy.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské diabetologie

Ambulance se věnuje léčbě dětí s diabetem mellitem do věku 19 let.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance dětské alergologie

Provozujeme dětskou alergologickou ambulanci. Provádíme spirometrická vyšetření a kožní i krevní testy k určení alergie.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance gastroenterologie

Gastroenterologické oddělení zahrnuje diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ambulance metabolických chorob

Odborné ambulance metabolických chorob se zaměřuje na diabetologii, endokrinologii, nefrologii, obezitologii a nutriční podporu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ultrasonografie

Ultrasonografické oddělení provádí ultrasongrafická vyšetření pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Hepatologická ambulance

Hepatologická ambulance léčí choroby jater, žlučových cest a metabolismu železa.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance léčí choroby ledvin a močových cest.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Revmatologická ambulance

Revmatologická ambulance léčí choroby pohybového aparátu a vaziva.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika nukleární medicíny

Provoz oddělení nukleární medicíny. Zabývá se především scintigrafickou diagnostikou, ale poskytuje i vybrané léčebné metody ambulantním pacientům.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ústav patologie

Provoz patologického oddělení. Klinickopatologická analýza úmrtí podporuje etiopatogenetické kritické myšlení a přispívá k rozšíření uvažování lékařů.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Radiodiagnostická klinika

Provoz rentgenového, angiografického, ultrazvukového, mamografického a CT pracoviště.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Neurochirurgická klinika

Poskytování ambulantní lékařské péče v oblasti neurochirurgie. Provádění operací nádorů mozku včetně hypofýzy, míchy a kostrče a kavernomů.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Stomatologická klinika

Poskytování ambulantní péče v oblasti zubního lékařství. Cílem je dosažení nejdokonalejší rekonstrukce a funkční rehabilitace dutiny ústní.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Otorinolaryngologie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty ušní, nosní a krční ordinace. Klinika rovněž disponuje vybavením pro funkční endonasální chirurgii.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Oftalmologická klinika

Poskytování ambulantní lékařské péče v oblasti oční chirurgie. Zajišťujeme pohotovostní službu pro pacienty s akutními stavy.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny

Poskytování ambulantních lékařských služeb při léčení popálenin. Specializované popáleninové centrum zajišťuje komplexní a kontinuální péči.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Kardiochirurgická klinika

Nabídka služeb lůžkového oddělení kardiochirurgie. Klinika je zaměřena na poskytování kompletní chirurgické léčby získaných srdečních onemocnění.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika plastické chirurgie

Poskytování ambulantních lékařských služeb v oblasti plastické chirurgie. Zajišťujeme léčbu vrozených vad a chirurgickou léčbu kožních nádorů.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika anesteziologie a resuscitace

Poskytování lékařských služeb v oblasti anesteziologie a resuscitace.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Gynekologicko-porodnická klinika

Provoz lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické kliniky. Zajišťuje komplexní péči pacientkám s nádorovým onemocněním ženských orgánů.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Urologická klinika

Poskytování ambulantních lékařských služeb v oblasti urologie. Urologická klinika poskytuje diagnostickou a léčebně preventivní péči.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ortopedicko-traumatologická klinika

Provoz lůžkového oddělení ortopedicko-traumatologické kliniky. Hlavní činnosti tvoří chirurgie velkých kloubů včetně endoprotetiky.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady