Pobočky Dianetické centrum Praha

Dianetické centrum Praha

Provoz dianetického centra. Pořádání kurzů. Cílem dianetiky je učinit lidi bystřejšími a více schopnými, vést šťastné a konstruktivní životy.