Pobočky WASTECH a.s.

WASTECH a.s.

Dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení. Služby v oblasti nakládání s odpady. Výzkum a vývoj v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie.

Hlavní pobočka

Ostružinová s.r.o.

Ekologický audit, hydrogeologický a geologický průzkum, studie proveditelnosti, analýza rizik, prováděcí projekt sanačních prací, vlastní sanační práce saturované i nesaturované zóny, monitoring a postsanační monitoring, posudky EIA, ...

Rybníková a.s.

Výstavba suchých poldrů, revitalizace říčních toků, výstavba nových rybníků, výstavba umělých mokřadů, posouzení vhodnosti objektu k realizaci těchto prací a vyhledání vhodného dotačního titulu, geodetické zaměření, měření množství ...