Pobočky Česká geologická služba

Knihovna České geologické služby

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.