Pobočky Tedom, s.r.o.

Tedom, s.r.o.

Výroba kogenerační jednotky Tedom umožňující kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Hlavní pobočka

Tedom, s.r.o.

Výroba městských a příměstských autobusů na plynový pohon.

Tedom Energo, s.r.o.

Výroba a prodej elektrické energie a tepla.

Provozovna Třebíč

Tedom - VKS, s.r.o.

Vývoj, konstrukce a výroba kogeneračních jednotek a zdrojů elektrické energie na bázi pístových spalovacích motorů.

Tedom, s.r.o.

Výroba kogenerační jednotky Tedom umožňující kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.