Pobočky MEDIS Holding a.s.

M - SILNICE a.s.

Vyrábí betony typu B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400) a typu C dle ČSN EN 206-1.

M - SILNICE a.s.

Realizujeme dopravní stavby přes víc jak šedesát let a nabízíme všechny druhy komunikací, počínaje od polních cest, odstavných ploch, silnice I. tříd až po dálnice.