Pobočky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme stomatologickou kliniku. Provádíme chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Nabízíme ověření účinků působení ozónu na hojení měkkých tkání a kostí orofaciální oblasti. Služby: Roušky, ...

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme stomatologickou kliniku. Provádíme chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Nabízíme ověření účinků působení ozónu na hojení měkkých tkání a kostí orofaciální oblasti.

Traumatologická ambulance a poradna VFN a 1. LF UK

Provoz traumatologické ambulance. Nabízíme ošetření veškerých úrazů měkkých tkání a zlomenin kostí a zajišťuje následnou péči.

Porodnice Apolinář

Porodnice poskytuje služby v oblasti těhotenské ambulance, specializovanou předporodní péči, přípravné kurzy k porodu a poporodní péči. V budově je Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj, poskytující péči zejména ženám s předčasnými porody.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK - Dětská pohotovostní služba

Provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost. Služby: Roušky, Respirátory.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 16:00)

Nemocniční lékárna VFN v Praze,odd.výdeje pro veřejnost III

Prodej farmaceutických výrobků. Nabízíme volně prodejné léky a léčivé přípravky, potravinové doplňky nebo léčebnou kosmetiku.

Nemocniční lékárna VFN v Praze, odd. výdeje pro veřejnost II

Prodej farmaceutických výrobků. Nabízíme volně prodejné léky a léčivé přípravky, potravinové doplňky nebo léčebnou kosmetiku.

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka při RDG VFN a 1. LF UK

Provozujeme centrum diagnostiky chorob prsu. Zajišťujeme specializované, akreditované diagnostické a screeningové centrum. Zabýváme se komplexní diagnostikou onemocnění prsu. Nabízíme odběry vzorků tkání pod ultrazvukovou a mamografickou kontrolou i ...

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme urologickou kliniku. Naleznete u nás komplexní léčebné, výukové a vědecké pracoviště v oboru urologie. Zaměřujeme se komplexní urologickou péči operační i ambulantní včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky ...

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme stomatologickou kliniku. Provádíme chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Nabízíme ověření účinků působení ozónu na hojení měkkých tkání a kostí orofaciální oblasti.

Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme radiodiagnostickou kliniku. Zabýváme se nukleární medicínou celou oblastí diagnostického zobrazování, včetně intervenční radiologie. Poskytujeme služby především pro pacienty jednotlivých klinik a oddělení. Zabezpečujeme výuku studentů v ...

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme psychiatrickou kliniku. Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro psychiatricky nemocné pacienty v akutním stavu. Nabízíme superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované.

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme onkologickou kliniku. Zajišťujeme komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Nabízíme společnou metodiku při bezodkladné, dostupné navazující komplexní onkologické péči na všech stupních diagnostiky a léčby.

Oční klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme pohotovostní oční ambulanci. Poskytujeme komplexní péči v oboru oftalmologie. Provádíme operace katarakty včetně implantací nadstandardních čoček, léčby glaukomu, transplantace rohovek a amniových membrán. Nabízíme výzkum dědičných onemocnění ...

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme neurologickou kliniku. Naleznete u nás ambulantní i lůžkové oddělení dospělé i dětské neurologie s diagnostickým komplementem neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří. Zabýváme se elektroencefalografií, ...

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku rehabilitačního lékařství. Zajišťujeme výukové, vzdělávací, vědeckovýzkumné, metodické a zdravotnické pracoviště v oblasti rehabilitace. Poskytujeme rehabilitaci pacientům po poškození mozku a jiných neurologických onemocněních, po úrazech …

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku nefrologie. Zabýváme se zejména diagnostikou a terapii glomerulopatií, včetně systémových chorob postihujících ledviny, dědičným nemocem ledvin a sekundární hypertenzi. Nabízíme hemodialýzu i další očišťovací metody, peritoneální dialýzu a …

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Provozujeme kliniku dětského a dorostového lékařství. Poskytuje péči resuscitační, intenzivní, standardní i rehabilitační pro všechny věkové kategorie dětí a dospívajících. Zabýváme se pediatrickou a novorozeneckou jednotku intenzivní a resuscitační péče.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Zajišťujeme anesteziologickou péči. Nabízíme konziliární anesteziologickou a intenzivistickou službu, resuscitační a pooperační intenzivní péči. Nabízíme poradnu pro léčbu akutní a ...

Interní oddělení Strahov VFN

Provozujeme interní oddělení. Specializujeme se především na léčbu chronického selhání ledvin. Naleznete u nás ambulance vnitřního lékařství, bolesti, hojení ran, klinického psychologa i peritoneální dialýzy. Dále zajišťujeme nefrologickou ambulanci a ...

IV. interní klinika - gastroenterologie a hepatologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme interní kliniku. Nabízíme hepatogastroenterologické centrum kliniky, intenzivní péči a všeobecné vnitřní lékařství. Zajišťujeme vyšetření, konzultační a konziliární H-GE služby. V indikovaných případech přijímáme nemocné na vlastní lůžková ...

III. interní klinika - endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK

Provozujeme interní kliniku endokrinologie a metabolismu. Specializujeme se na diagnostiku a léčbu onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy. Dále se zabýváme léčbou klinické ...

II. interní klinika - kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme interní kliniku kardiologie a angiologie. Zabýváme se problematikou plicní cirkulace. Specializujeme se na orientaci vzácnějších metabolických onemocnění s postižením kardiovaskulárního ústrojí. Zajišťujeme péči o nemocné s lysozomálními ...

I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme interní a hematologickou kliniku. Zabýváme se diagnostikou a léčbou lymfomů, chronické lymfatické leukémie, mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu. Naleznete u nás program na autologní transplantace krvetvorných buněk.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Provozujeme kardiovaskulární chirurgii. Poskytujeme svým pacientům specializovanou péči v celém spektru kardiochirurgických i cévních výkonů. Zaměřujeme se na chirurgickou léčbu tromboembolické plicní hypertenze a operace chlopenních vad s důrazem na záchovné …

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN a 1. LF UK

Provozujeme chirurgickou kliniku. Zabýváme se gastroenterochirurgií, koloproktochirurgií a hepatopankreatobiliární. Zajišťujeme hrubní a úrazovou chirurgií, endokrinochirurgií a onkochirurgií. Nabízíme i stáže pro studenty v oboru lékařství.

Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme gynekologickou a porodnickou kliniku. Zabýváme se léčebnou, pedagogickou, vědeckou a výzkumnou prací. Provádíme perinatologii a fetální medicínu, společně s neonatologií. Naleznete u nás centrum asistované reprodukce, endoskopie, onkogynekologie a …

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme dermatovenerologickou kliniku. Zajišťujeme komplexní služby pacientům v rozsahu celého oboru chorob kožních a pohlavních. Zabýváme se léčbou psoriázy, hojením chronických ran, dermatomykologií, venerologií, onemocněními pojiva a psychosomatickými …

Fakultní transfuzní oddělení VFN

Provádíme odběry krve a jejích složek i léčebné depleční odběry krve před plánovanými chirurgickými výkony. Zajišťujeme komplexní zpracování a vyšetření krevních konzerv, výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků, jejich skladování a distribuci.

Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme léčebně preventivní činnost formou imunologických a alergologických ambulancí. Provádíme konziliární službu pro potřeby fakultní nemocnice a jiných zdravotnických zařízení. Zabýváme se nemocnými u život ohrožujících stavů na chirurgických ...

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme geriatrickou kliniku. Poskytujeme ambulantní i lůžkovou specializovanou geriatrickou péči nemocným vyššího věku ze spádové oblasti i superkonziliární péči. Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nejčastějších onemocnění vyššího věku, ...

l. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí. Zabýváme se pneumologií, intersticiálními plicními procesy, sarkoidózou, astmatem, pneumoonkologií, tuberkulózou a funkční diagnostikou. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a ...

Ústav patologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme patologii. Zajišťujeme veškerá autoptická, bioptická a cytologická vyšetření za použití speciálních metodik. Zaměřujeme se na patologii pohybového aparátu, zažívacího traktu, urogenitálního traktu, kůže, krvetvorby a nefropatologii. Na ústavu je …

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku pracovního lékařství. Zaměřujeme se na diagnostiku a posuzování profesionálních poškození u nemocných, vystavených různým škodlivinám na pracovišti. Soustřeďujeme se na profesionální onemocnění dýchacího systému, obecnou a průmyslovou ...

Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme foniatrickou kliniku. Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie. Provádíme péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního ...

Nemocniční lékárna VFN v Praze

Prodej farmaceutických výrobků. Nabízíme volně prodejné léky a léčivé přípravky, potravinové doplňky nebo léčebnou kosmetiku. Služby: Platba kartou, Antigenní test, Respirátory.

Fakultní transfuzní oddělení - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provádíme odběry krve a jejích složek i léčebné depleční odběry krve před plánovanými chirurgickými výkony. Zajišťujeme komplexní zpracování a vyšetření krevních konzerv, výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků, jejich skladování a distribuci.

Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK

Zabýváme se léčbou závislostí na návykových látkách a patologického hráčství, terapie duálních poruch kombinace závislosti a další duševní poruchy. Zajišťujeme i rodinnou terapii návykových nemocí. Zaměřujeme se na výzkum užívání návykových látek a jiných ...