Pobočky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Toxinologické centrum VFN a 1. LF UK

Pracoviště pro případy otrav živočišnými jedy, především po uštknutí jedovatými hady.

Centrum pro léčbu onemocnění perikardu VFN a 1. LF UK

Péče o nemocné s onemocněním perikardu. Především se zaměřením na nemocné s komplikovanými a refrakterními formami onemocnění či nemocné s život ohrožujícími formami onemocnění.

Centrum pro diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů VFN a 1. LF UK

Komplexní diagnostika. Léčba konzervativní (včetně léčby biologické) a chirurgická. Sledování pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Sledování těhotných pacientek s idiopatickými střevními záněty.

Centrum pro diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů VFN a 1. LF UK

Komplexní diagnostika. Léčba konzervativní (včetně léčby biologické) a chirurgická. Sledování pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Sledování těhotných pacientek s idiopatickými střevními záněty.

Centrum pro diagnostiku a léčbu nemocí jater, žlučových cest VFN a 1. LF UK

Diagnostika a léčba chronických nemocí jater (chronické virové hepatitidy, metabolické choroby jater, jaterní cirhóza a portální hypertenze. Diagnostika ložiskových jaterních procesů. Komplexní diagnostika a léčba onemocnění žlučových cest (lithiáza, nádorové …

Lůžkové oddělení A - Interní oddělení Strahov VFN

Na lůžkovém oddělení A jsou hospitalizováni pacienti převážně s porušenou funkcí ledvin k vyšetření, přípravě a edukaci před zavedením do peritoneálního nebo dialyzačního programu. K dispozici na oddělení je 10 dvoulůžkových pokojů a jeden nadstandartní ...

Ambulance peritoneální dialýzy VFN

Provádíme edukaci pacientů a jejich rodinných příslušníků, pravidelně je sledována adekvátnost dialýzy, transportní charakteristiky peritonea, kvalita života, nutriční parametry atd. Peritoneální dialýza je prováděna v celém rozsahu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Hemodialyzační středisko VFN

Hemodialýza je postup, kdy krev pacienta a jeho organismus je čištěn právě pomocí přístroje nazvaného umělá ledvina. Při tomto zákroku dochází pacient na hemodialýzu přibližně třikrát do týdne na čtyři až šest hodin, během tohoto času je pacient napojen na ...

Ambulance klinického psychologa VFN

Ambulance klinického psychologa. Psychická podpora nemocného a jeho rodiny v období přípravy na dialýzu, poradenství při volbě dialyzační metody s ohledem na osobní předpoklady a životní styl nemocného a provázení pacienta při prvních dialýzách a podpora ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Ambulance hojení ran VFN

Zabývá se hojením chronických defektů pomocí moderních technik využívajících metodiku vlhkého hojení včetně larvoterapie. Specializuje se na terapii defektů u komplikovaných pacientů, včetně diabetiků a hemodialyzovaných pacientů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Nefrologická ambulance VFN

Provádíme funkční i zobrazovací vyšetření ledvin, vyšetření moče, laboratorní vyšetření. Současně poskytujeme péči pacientům s progredujícím onemocněním ledvin, které vede k postupnému snižování funkce ledvin – tzv. predialýza.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)