Pobočky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Glaukomové centrum VFN a 1. LF UK

Poskytuje komplexní péči. Diagnostika a léčba všech typů těch nejsložitějších forem glaukomu. Řešení diagnostiky a možné léčebné postupy u nemocných s pokročilými změnami zrakových funkcí pro dekompensovaná stádia glaukomu.

Diabetologická oční ambulance VFN a 1. LF UK

Diabetologické oční centrum poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči o nemocné s očními komplikacemi diabetes mellitus. V rámci této činnosti provádíme skríning, diagnostiku a léčbu diabetické oftalmopatie.

Centrum pro uveitidy VFN a 1. LF UK

Poskytuje komplexní péči – tj. diagnostiku a léčbu všech forem uveitidy i operaci komplikací spojených s uveitidou u pacientů z celé ČR. Dle potřeby provádí konzultace pacientů s komplikovaným či neobvyklým průběhem nitroočního zánětu pro ostatní ...

Centrum pro onemocnění rohovky a spojivky VFN a 1. LF UK

Věnujeme se léčbě všech onemocnění rohovky, především ketaratokonu, dystrofiím rohovky, syndromu suchého oka, zánětům spojivky, rohovky a skléry. Ošetřujeme pacienty s rohovkovým projevy vznikajícími jako následek řady celkových onemocnění, např. revmatoidní …

Centrum oční onkologie VFN a 1. LF UK

Centrum oční onkologie se zabývá diagnostikou, chirurgickou léčbou a brachyterapií primárních a metastatických tumorů oka. Nedílnou součástí je preventivní sledování pacientů s nálezy, u kterých nelze vyloučit možný maligní zvrat a pravidelné sledování ...

Centrum neurooftalmologie a orbitologie VFN a 1. LF UK

Centrum se zabývá diagnostikou a řešením okohybných poruch různé etiopatogeneze, diagnostikou a léčbou neuritid a neuropatií, diagnostikou poruch zrakové dráhy, řešením orbitálních expanzí a úrazů, problematikou endokrinní orbitopatie. Významnou část činnosti …

Centrum dětské oftalmologie VFN a 1. LF UK

Oční pediatrické centrum se zabývá pacienty s vrozenými očními vadami, šilháním, tupozrakostí, refrakčními vadami, očními záněty aj. Sledují a léčí se zde děti od narození, včetně nedonošených, až do 18 let. Pacienti ke komplexnímu vyšetření nebo na operaci …

Všeobecná ambulance oční kliniky VFN a 1. LF UK

Všeobecná ambulance je prvním záchytným bodem pacientů, kteří přicházejí na vyšetření či ošetření, pokud nejsou přímo směrováni na jednotlivá odborná centra. Poskytuje superkonziliární služby obvodním očním lékařům.

Centrum pro nervosvalová onemocnění VFN a 1. LF UK

Centrum pro nervosvalová onemocnění je zaměřeno především na péči o primární vrozená a sekundární svalová onemocnění, dále na postižení míšní ve smyslu progresivní spinální svalové atrofie (SMA I-III), ale i postpoliomyelitického syndromu.

Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN a 1. LF UK

Diferenciální diagnostika stavů s nadměrnou denní spavostí a jejich léčba. Poruchy dýchání ve spánku a jejich léčba. Diagnostika insomnií s neurologickým podkladem a poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Centrum pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis VFN a 1. LF UK

Myastenia gravis je choroba způsobená poruchou neuromuskulárního přenosu na nervosvalové ploténce. Jde o autoimunní onemocnění, kdy u většiny postižených je zvýšená hladina protilátek proti acetylcholinovému receptoru.

Centrum extrapyramidových onemocnění VFN a 1. LF UK

Centrum poskytuje základní a superkonsiliární diagnostické a terapeutické služby pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, jinými parkinsonskými syndromy a dalšími onemocněními projevujícími se třesem, choreou, dystonií, myoklonem, tikem aj. abnormálními pohyby.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

Ambulance kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Poskytujeme rehabilitaci na lůžkách většiny klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Velmi rozsáhlá je ambulantní služba.

Laboratoř průmyslové toxikologie VFN a 1. LF UK

Provádí toxikologické vyšetření biologického materiálu - stanovení vybraných těžkých kovů. Vyšetření arzénu, diquatu, kadmia v moči, kyseliny delta-aminolevulové, fenylglyoxylové, hippurové a trichloroctové. Dále methemoglobinu, olova, paraquatu, porfyrinů, …

Laboratoř funkčního vyšetřování VFN a 1. LF UK

Laboratoř provádí vyšetření difúzní kapacity plic, impulzní oscilometrie, specifické bronchoprovokační testy, odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu a akustická rinometrie. Dále přenosné kondenzátory vydechovaného vzduchu TURBO DECCS 09, rhinomanometr ...

Ambulance průmyslové neurologie VFN a 1. LF UK

Provádíme po předchozím objednání klinické neurologické vyšetření, EMG (elektromyografie, při podezření na nemoci periferních nervů horních končetin z přetěžování, např. syndrom karpálního tunelu). Dále EEG, vyšetření zrakových evokovaných potenciálů a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Ambulance interní VFN a 1. LF UK

Interní ambulance provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči pacientů s osteoporózou.

Ambulance střediska nemocí z povolání VFN a 1. LF UK

Pečujeme o nemocné v peritoneálně dialyzačním programu. Hospitalizujeme pacienty, kteří s prováděním peritoneální dialýzy začínají, i nemocné s komplikacemi této metody.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK

Pracoviště indikuje nemocné se selháním ledvin k založení cévního přístupu, zajišťuje hemodialýzu a lůžkové zázemí pro pacienty ze všech dialyzačních středisek.

Centrum pro imunonefrologii VFN a 1. LF UK

Centrum se zabývá imunitními postiženími ledvin a dalšími imunopatologickými stavy, především pak primárními a sekundárními glomerulonefritidami a vaskulitidami.

Interní a zákroková ambulance VFN a 1. LF UK

Sledování pacientů s interními onemocněními a konsolidace terapeutických postupů, komplexní předoperační vyšetření, zavádění centrálních žilních katetrů, elektivní kardioverze u poruch srdečního rytmu.

Příjmová - žurnální ambulance VFN a 1. LF UK

Příjmová - žurnální ambulance slouží k podávání infúzní léčby (imunusuprese, biologická léčba), ke kontrolám pacientů propuštěných z hospitalizace a k provádění konzílií u hospitalizovaných pacientů.

Ambulantní kloubní punkce v analgosedaci VFN a 1. LF UK

Ambulantní kloubní punkce v analgosedaci.

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Spojená ambulance s dětským ortopedem VFN a 1. LF UK

Spojená ambulance s dětským ortopedem.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

Ambulance pro systémový lupus a myozitidy VFN a 1. LF UK

Ambulance pro systémový lupus a myozitidy.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Ambulance pro aplikaci biologické léčby a akutní revmatologická ambulance VFN a 1. LF UK

Ambulance pro aplikaci biologické léčby a akutní revmatologická ambulance.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Centrum dětské revmatologie VFN a 1. LF UK

Komplexní multidisciplinární ambulantní a lůžková péče o děti a dospívající (0-18 let) s širokým spektrem systémových zánětlivých onemocnění, autoinflamatorních chorob a stavů spojených s chronickou bolestí pohybového aparátu.