Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení hrudní chirurgie poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24-hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení klinické hematologie je pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie. Diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu. Provádí vyšetření krve a kostní dřeně. Provádí ambulantní aplikace transfuzí, …

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje ambulantní vyšetření plicních funkcí: spirometrie, celotělová bodypletyzmografie, bronchodilatační test, plicní difuse, bronchoprovokační test s metacholinem, plicní poddajnost, krevní plyny, kyslíkový test, vyšetření dýchacích svalů.

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedické oddělení zajišťuje diagnostiku a chirurgickou a konzervativní terapii pohybového aprátu. Oddělení je rozděleno na lůžkovou část, operační sály a ambulantní část.

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologické oddělení, ORL ambulance poskytuje ošetření všem pacientům, kteří naši pomoc potřebují. K akutnímu vyšetření není nutné mít doporučení od obvodního lékaře. Lůžková část je uzavřena. Ústavní pohotovostní služba není provozována.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení, které je vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji k vyšetřování předního i zadního segmentu oka. Zajišťují ústavní pohotovostní službu 24 hodin denně.

Oční ambulance

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Kožní oddělení má dvě části ambulantní a lůžkovou. Zajišťují základní a specializovanou péči o pacienty v rámci okresu.

Kožní oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení II je oddělení se zaměřením na gastroenterologii a hepatologii. Sestává z lůžkové a ambulantní části. Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde sledujeme a dispenzarizujeme pacienty s nemocemi trávicího traktu.

Interní oddělení II

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženu v rámci regionu, porody dětí nad 32. týden gravidity, větší část onkologických operací včetně radikálních, péči v oblasti urogynekologické. Nabízí aplikaci Entonoxu na tlumení bolestí u porodu …

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje bezbolestené provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie. Resuscitační oddělení, lůžková část, kde jsou pacienti hospitalizováni se selháváním základních životních funkcí.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení zajišťuje anesteziologickou péči na 6 centrálních sálech i na komplementech jednotlivých oddělení. Struktura oddělení je anesteziologická stanice, resuscitační stanice, poradna pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení pomáhá pacientům, kteří jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních a ambulantně nemocným, kterým doporučí léčbu jiný lékař. K léčbě používají nejmodernějších, velmi účinných metod rehabilitace a fyzikální terapie. Kromě všech známých …

Rehabilitační oddělení

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrické oddělení řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování. Lékaři oddělení se podílejí na výzkumu psychofarmak v rámci mezinárodních psychofarmakologických studií. Součástí je denní sanatorium a sekce pracovní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedická ambulance poskytuje péči v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. Na operačních sálech je k dispozici tkáňová banka k využití pro spongioplastiky. Součástí oddělení je úsek ...

Ortopedická ambulance II

Brzy otevírá (v 13:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Ortopedická ambulance poskytuje péči v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. Na operačních sálech je k dispozici tkáňová banka k využití pro spongioplastiky. Součástí oddělení je úsek ...

Dětská ortopedická ambulance

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči.

Krajská zdravotní, a.s.

Onkologické oddělení zahrnuje diagnostiku, chemoterapii a konsiliární léčbu pro onkologicky nemocné z celé spádové oblasti. Je zde chemoterapeutický stacionář. Chemoterapie je zaměřena především na nádory prsu, gynekologické, gastrointestinální a urologické …

Onkologické oddělení

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí. Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Oční ambulance

Brzy otevírá (v 13:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení zajišťuje komplexní péči o neurologicky nemocné po stránce preventivní, diagnostické a léčebné. Neurologickou část JIP při interním oddělení spravují lékaři neurologického oddělení. Hlavními diagnozami jsou mozkové příhody, komatosní ...

Neurologické oddělení

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení zajišťuje komplexní péči o neurologicky nemocné po stránce preventivní, diagnostické a léčebné. Neurologickou část JIP při interním oddělení spravují lékaři neurologického oddělení. Hlavními diagnozami jsou mozkové příhody, komatosní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí. Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení. Interní oddělení II. se rozděluje na interní oddělení II. A - mužská stanice a II. B - ženská stanice.

Interní oddělení II

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Součástí chirurgického oddělení je traumatologie, cévní chirurgie a plastická chirurgie. Na činnost oddělení navazují specializované poradny. Další součástí je Jednotka intenzivní péče, disponuje 14 lůžky a odpovídajícím přístrojovým vybavením.

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní náplní je odběr krve na výrobu krevních přípravků, odběr krevní plazmy pro výrobu krevních derivátů, imunohematologická a serologická vyšetření, příprava autotransfúzí, vyšetřování dárců kostní dřeně.

Hematologicko-transfuzní oddělení

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:45)

Krajská zdravotní, a.s.

Gynekologicko–porodnického oddělení, je zde i Perinatologické centrum. Pro zmírnění porodních bolestí nabízí oddělení možnost využít inhalační analgezii ENTONOX. Možnost odběru pupečníkové krve. Lůžková část se dělí na porodnici, šestinedělí, patologické ...

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Centrální endoskopické pracoviště se skládá ze 4 vyšetřoven, expektačního pokoje a učebny. Služby poskytují jak pro lůžková nemocniční oddělení, tak pro ambulantní pacienty.

Oddělení centrální endoskopie

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů. Struktura: lůžková část oddělení dětského a dorostového, novorozenecké oddělení a JIRP novorozeneckého oddělení a …

Dětské a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Kožní oddělení se skládá ze dvou pracovišť. Prvním úsekem je všeobecná a venerologická ambulance, druhým úsekem je denní sanatorium. Dermatovenerologie se zabývá diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární a depistážní činností u kožních a pohlavních ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení zajišťuje anesteziologickou péči na 6 centrálních sálech i na komplementech jednotlivých oddělení. Struktura oddělení je anesteziologická stanice, resuscitační stanice, poradna pro léčbu bolesti a anesteziologická ambulance.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Kompletní léčebně-preventivní péče v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, kompletní traumatologie a rekonstrukční chirurgie pohybového ústrojí, chirurgie revmatismu a plastická chirurgie. Součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Oddělení …

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Otorinolaryngologické oddělení

Brzy otevírá (v 13:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení je tvořeno standardní stanicí se 30 lůžky, pokoje jsou pro 2 a 3 pacienty, disponuje jedním pokojem nadstandardním. Součástí neurologického oddělení je i složka ambulantní.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným. Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikaci léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, …

Léčebna dlouhodobě nemocných

Krajská zdravotní, a.s.

Specializované kožní pracoviště s lázeňskou částí a světelnou léčbou, poradna pro otoky lymfatického a žilního původu.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení je tvořeno 3 částmi, úsek akutní péče s příjmovou ambulancí, oddělení standardních lůžek a ambulantní pracoviště, která v současnosti poskytují péči v oboru kardiologie a gastroenterologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze tří standardních stanic, jedné jednotky intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie, příjmové ambulance a čtyř odborných poraden.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze dvou standardních stanic, oddělení gynekologie a porodnického oddělení, porodního sálu a sedmi ambulantních pracovišť. Gynekologie disponuje 27 lůžky a porodnické oddělení 18 lůžky.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Dermatovenerologická ambulance s Centrem péče o maligní melanom a Poradnou pro pohlavní choroby. Provádí diagnostiku, léčbu a posudkovou činnost všech kožních a pohlavních chorob u dospělých i dětí všech věkových kategorií.

Dermatovenerologická ambulance

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ARO má tři pracoviště, lůžkovou část oddělení, ambulantní část oddělení ARO, která zajišťuje anestézie pro veškeré operační obory, ambulanci pro léčbu chronické bolesti, která 2x v týdnu ošetřuje a vyšetřuje klienty s chronickou bolestí. ...

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění. Poskytují péči pacientům s epilepsií, pacientům s onkologickými, ...

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ...

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení není nutné.

Krajská zdravotní, a.s.

Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirugie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a ...

Krajská zdravotní, a.s.

Náplní gynekologicko-porodnického oddělení je diagnosticko-terapeutická, preventivní a dispenzární péče o ženu po celý její život při onemocnění ženského pohlavního ústrojí, poruchy funkce pohlavního ústrojí ženy, péče o ženu a plod v průběhu těhotenství, za …

Gynekologicko-porodnická ordinace

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do tří částí, resuscitační lůžková, anesteziologická část a oddělení urgentní medicíny.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Není nutné objednání ani doporučení.

Dětská příjmová ambulance

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence.