Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Základní náplní práce ortopedického oddělení je poskytování péče v oblasti poruch pohybového systému, náhradě velkých kloubů jako kyčel a koleno, operační artroskopie ramenního a kolenního kloubu. V oblasti výměny kyčelního kloubu je používána také ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení, akreditované k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor oftalmologie, poskytuje čtyřiadvacetihodinovou službu pacientům. Odborné poradny a laser jsou přístupné hlavním schodištěm, lůžková část (chodba č.2), dětská ambulance, …

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská kardiologická poradna, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Kardiologická poradna

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance zajišťuje cílenou a kontrolní péči pro pacienty s urologickým onemocněním.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá z transfuzní a hematologické části. Transfuzní část se dále člení na část dárcovskou a výrobní. Součástí hematologie jsou laboratoře a hematologická poradna.

Hematologicko-transfuzní oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulantní složka zajišťuje rehabilitační péči téměř na všech lůžkových odděleních nemocnice dle ordinací ošetřujících lékařů, včetně vyšetření ambulantních pacientů.

Rehabilitační oddělení - ambulantní část

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení se skládá z jedné standardní lůžkové stanice a rozsáhlé ambulantní složky.

Rehabilitační oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Alergologická ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Alergologická poradna se zabývá nejen alergickými onemocněními plic (astmatem), ale i dalšími alergickými onemocněními.

Krajská zdravotní, a.s.

Plicní ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí, se zhoubnými i benigními nádory nitrohrudní lokalizace, včetně některých invazivních ...

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie. Objednání není nutné, ale je nutné doporučení.

Otorinolaryngologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulance radiační onkologie, je nutné objednání předem a doporučení. Provádí se nádorové a nenádorové ozařování a dispenzarizace u vybraných diagnóz.

Ambulance radiační onkologie

Krajská zdravotní, a.s.

Provádí se chemoterapie, cílená, hormonální léčba a paliativní léčba, dispenzarizace pacientů. Při první návštěvě naší ambulanci je nutné mít s sebou doporučení odesílajícího lékaře a kompletní zdravotní dokumentaci vztahující se k onkologickému onemocnění.

Krajská zdravotní, a.s.

Zajištuje komplexní péči a specializuje se zejména na onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování) a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i ...

Onkologické oddělení

Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště zajišťuje ambulantní a konziliární činnost, vč. jednodenní operativy. Operativa je výhradně ambulantní, pacient po zákroku odchází do domácího ošetření.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance se zabývá péčí o pacienty s implantovanými kardiostimulátory.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance nabízí péči o pacienty s chorobami kardiovaskulárního systému, zejména pacienti s ICHS, po prodělaném infarktu myokardu, srdečními vadami, poruchami srdečního rytmu, špatně korigovanou hypertenzí. Zároveň poradna nabízí speciální ...

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologická ambulance zajišťuje sledování pacientů po operacích na trávicím traktu, chronická onemocnění, karcinomy řeší ve spolupráci s onkology.

Gastroenterologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Příjmová ambulance slouží pacientům 24 hodin denně. Jsou zde ošetřovány drobné i střední úrazy a doporučené kontroly po chirurgických výkonech či základní ošetření velkých poranění před transportem na pracoviště vyššího typu. Ambulance zajišťuje plánované i …

Příjmová ambulance chirurgie

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská endokrinologická ambulance zajišťuje péči o děti s poruchou žláz s vnitřní sekrecí. Je nutné objednání předem a doporučení.

Dětská endokrinologická ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská odborná ambulance zajišťuje spádovou oblast Chomutova, Vejprt, Jirkova a přilehlých vesnic.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení chomutovské nemocnice poskytuje krátkodobou resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené závažným stavem nebo ...

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení má ambulantní a lůžkovou část. Oddělení poskytuje péči pacientům v rozsahu oboru fyziatrie, léčebné rehabilitace a ergoterapie. Dále má k dispozici klinického psychologa a logopeda.

ORL ambulance

Provoz ORL ambulance. Zajišťuje ambulantní péči v oboru, vč. audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Krajská zdravotní, a.s.

ORL oddělení (ušní, nosní, krční) zahrnuje lůžkovou a ambulantní část. ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění, v úzké návaznosti na neurochirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. ...

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologická ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Diabetologická a endokrinologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Náplní gynekologicko-porodnického oddělení je diagnosticko-terapeutická, preventivní a dispenzární péče o ženu po celý její život při onemocnění ženského pohlavního ústrojí, péče u stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, péče o ženu a …

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Není nutné objednání ani doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská nefrologická poradna poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení nabízí komplexní včasnou léčebnou rehabilitaci pacientů po onemocněních a úrazech vyžadujících rehabilitační postupy, fyzioterapie a ergoterapie pacientů s pohybovým postižením.

Krajská zdravotní, a.s.

Nefrologicko-dialyzační oddělení léčí akutní a chronické stavy pomocí metod očišťování krve při selhání ledvin nejrůznější etiologie. Oddělení provádí akutní hemodialýzu, chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu, je nelůžkové oddělení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dermatovenerologické oddělení je strukturováno do dvou částí, ambulantní a lůžkové. Zajišťujíe základní i specializovanou péči o pacienty s chorobami kožními a pohlavními.

Krajská zdravotní, a.s.

Chirurgické oddělení poskytuje základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města a přilehlého regionu.