Pobočky Vysoká škola ekonomická v Praze - Certifikační ústav VŠE v Praze

Katedra ekonomiky životního prostředí Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na řešení aktuálních teoretických i aplikačních problémů životního prostředí.

EuroMISE centrum - Kardio při Fakultě informatiky a statistiky

Centrum se zabývá vývojem a aplikací technik a nástrojů pro získávání a zpracování lékařských znalostí.

Katedra systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky

Katedra je zaměřena na rozvoj a implementace informačních systémů, které podporují informační procesy v organizacích a jejich managementu.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku statistických metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v národním hospodářství.

Katedra matematiky Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti matematických věd a jejich historie.

Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky

Katedra patří mezi vědecko-pedagogická pracoviště zaměřená na aplikovanou informatiku.

Katedra filosofie Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti filosofie a duchovně-kulturního dědictví.

Katedra ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku ekonomické, hospodářské a sociální statistiky, metod statistického srovnání, národního účetnictví a jeho systému.

Katedra ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku ekonometrie, která je založena na využití ekonomických, matematických a statistických metod při vyhledávání, měření a verifikaci vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami.

Katedra psychologie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské

Katedra je orientována na psychologické, sociálně psychologické, sociologické a kulturologické stránky ekonomických jevů a řídicích procesů.

Katedra personalistiky Fakulty podnikohospodářské

Katedra je zaměřena na komplexní pojetí problematiky lidského faktoru v organizaci.

Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů pokrývajících základní oblasti marketingu.

Katedra managementu Fakulty podnikohospodářské

Výuka je zaměřena na management firem působících v podnikatelské sféře, neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy.

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské

Katedra vyučuje předměty z oblasti logistiky, mezinárodní přepravy a zasilatelství.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů

Středisko připravuje studenty v oboru mezinárodní politika a diplomacie. Katedra se podílí rovněž na vědecké činnosti v oboru mezinárodních vztahů.

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na aspekty a procesy světového hospodářství a na hledání řešení globálních i regionálních problémů.

Katedra ruského jazyka Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra zajišťuje výuku ruského jazyka se zaměřením na odborný jazyk ekonomů. Rovněž se zabývá výukou odborné češtiny pro zahraniční studenty.